Време без авторитети?

Неудовлетвореността от времето, в което живеем, е историческа константа. Обърнем ли поглед назад (включително към времена, познати само от книгите), ще забележим, че събитията там се открояват някак по-мащабно въпреки периодите на несвобода, а пък хората, наложили отпечатък върху своето време, ни изглеждат направо исполини в сравнение с фигурите от настоящето. Парадокс на „обратната перспектива“ в историята. Усещане, което намира траен израз в европейската култура поне от XII век насам. [...]