Кант и човечеството

Имануел Кант е просвещенец, но реалист. В „Антропологията“ си той ясно показва, че историята на човешкия род е свидетелство по-скоро на глупостта, отколкото на вродена лошотия. Затова и човечеството е „културно и цивилизовано“, но не е „морално“. А „същественото на всяка религия е все пак моралът“. Това е и основата на „морално-практическата идея на разума“, чийто непрестанен прогрес би трябвало да ни отведе един ден до „световното гражданско общество“ и до „вечния мир“ между народите. [...]