89-а и надеждите ни

Все пак смайващо е, щом си дадем сметка как част от живота ни съвпада с важен исторически отрязък, когато времето в нас се е засрещнало с „голямото време“. Бях студент през 89-а и този факт сам по себе си вече казва много: за еуфорията и мечтите на моето поколение спрямо вълнението, но и скептицизма на по-възрастните, преживели попарените надежди на предишни разочарования. През есента на 89-а всичко изглеждаше облъхнато от историята. [...]