Признание за таланта

В началото едно необходимо уточнение: у нас има най-малко пет писателски съюза. В тях членуват около 2500 членове. А книгите от български автори излизат средно в тираж 500. Следователно: на един четящ се падат по 5-има пишещи (докато завърша този текст, пишещите сигурно ще се удвоят). Преди петнайсетина години родните законотворци приеха нова алинея, разпореждане, наредба или допълнение към закона за данъчното облагане. То засягаше и нас, стършелите, свободни хора със свободни професии. [...]