Упование

Пет килограма моркови за два лева! Колко радостна е Ивана, би трябвало да струват три пъти повече, но ѝ ги продадоха за два лева и тя щастливо ги взе, въпреки тежестта и слабите си ръце. Какво ще ги прави, не знае. Сега морковите изведнъж станаха проблем, защото в съседния магазин има промоция на топени сиренца. Как да влезе с тежката торба и с превития си гръб? Ивана се оглежда, преценява лицата на хората, на кого да повери морковите? Ето! Момче и момиче вървят за ръка. Тя ги моли да пазят нещата ѝ. [...]