Критичното мислене, фантазии за бъдещето

От решаващо значение за мен е способността да се ангажирам – с темата, дейностите или дори фантазиите, пред които се изправям. Да бъда критичен, означава да разработя език, който не е непременно нов или творчески, но може да бъде споделен, разбран и развит. Критичната чувствителност е от огромно значение за представителите на изкуството. Това е полето, което насърчава и въплъщава лудите идеи за развитие на себе си и на обществото. [...]