В плуване и летене

Картина на горния етаж на Националната галерия представлява сиво поле с бели петна, тъмна линия разделя небе от водна повърхност... И трябва да се вгледаш, за да откриеш в горния ляв ъгъл старинен самолет, полускрит в облаците, а в долния ляв ъгъл – плувец. Засрещат се в двата безкрая, поне в перспектива трябва да е така. Картината е от 2010 г. и е в изложбата на Алцек Мишев „Акуи–Милано–София“. Голямото „завръщане“ на художника в родината наричат тази негова ретроспектива, свързана с 80-годишнината му. [...]

Мълчанието на снимката. Разговор с Добромир Иванов

Всички онези новини и събития, които снимаме всеки ден, нямат претенцията да бъдат изкуство. Но пък имат документална стойност, защото ние следваме ритъма на деня и това се документира. Когато след години извадиш архива си, можеш да видиш как всичко се е променило. Това постоянно снимане ни позволява да видим процесите – как някои герои на днешния ден си тръгват, как се появяват нови лица. Позволява ни да гледаме на живота като на фотографска лента, която се разгръща пред нас. [...]

Новият музей на Франсоа Пино в Париж

Отложено с година заради пандемията, тридневното откриване маркира символично появата на една нова културна атракция между Лувъра и Центъра „Помпиду“ и напомня за нуждата от преосмисляне на равновесието между публични и частни институции за изкуство в страната на „културното изключение“. Символично е и заглавието Ouverture на първата серия изложби. Буквалното „откриване“, „отваряне“ носи идеята за започване на нещо (ново) и връща към онова първо начало на Франсоа Пино, сложено през 2000 г. [...]