Не само тих щурец

Днес, вече на 80 години (нека е жив и здрав още дълго!), Иван Цанев е наистина образец не само за няколко, а за много български поети, следващи неговия поетичен език. Поетичен език, изключително отговорен към своите естетически начинания и с ясното съзнание за това, че тъкмо от него зависи светът. Светлозар Игов посочва: „Ако трябва да отговоря на какво е поет Иван Цанев, ще кажа: това е поет на Поезията, поет на превръщането на Нещата в Поезия, поет на Ставането на Поезията“. [...]

Всеки дом е случаен

Саша Станишич пише своя роман „Произход“, за ​​да пребори забравата. С разпадането на Югославия се е разпаднало и семейството му, то е пръснато по целия свят. Онова, което авторът иска да разкаже за произхода, е свързано и с тази раздяла. Повествователните нишки кръстосват пространството – от Босна към Германия и обратно; и времето – преди и след труса. Разказът не е линеен, съставен е от множество фрагменти, а читателят очаква момента, в който всички елементи на повествованието ще се свържат в ясна мозайка. [...]