Атомното сърце на баба

Къде се крие сърцето на една малка къщичка? Дали е заровено в двора, близо до розите? Или подпира гробището за домашни любимци? Може би лежи скрито в тайната колекция с изписаните от дядо бели листчета? Или е запечатано в браздите от старите налъми, които чувам посред нощ да тропат по плочника? Къде е сърцето? Долу в избата, при строените в редици компоти от вишни и праскови. В дупчицата на канелката на дядовото буре за вино. Или е под металния капак на нафтовата печка. [...]