Свободата на изпълнителя. Разговор с Иван Дреников

Аз имах голямото щастие да имам учители, които ми оставяха доста голяма свобода. Естествено, начертаваха едни рамки на моето развитие, но първите ми учители не са ме потискали. Така беше при Възкресия Вълчанова. От малък започнах да ходя при Панчо Владигеров. Там няма диктат. Панчо Владигеров, като забележи нещо неправилно, направо го зачерква и започва да пише той и на ученика му става ясно къде е сбъркал, кое е правилното и кое е неправилното, кое е хубавото и кое не. [...]

Играта като бижутерия. Разговор с Димитър Делчев

Никога не съм мислил за друга професия освен за тази на художник. Обаче не съм мислил от началото за метал и бижута. Когато починаха всички, една моя леля забеляза, че рисувам добре, и се консултирали роднините, че има в София художествена гимназия за приложни изкуства. Техни приятели художници ги посъветвали и те преценили, че е по-добре да ме насочат натам, да взема занаят. Кандидатствах и ме приеха. Специалността ми беше „Художествена обработка на цветни метали и бижутерия“. Бях добър ученик. [...]

Пред кого се изповядвате? Разговор с Ешкол Нево

В християнската традиция например има изповедалня – тази ситуация я виждаме и в доста филми: човекът влиза в малка кабинка, за да се изповяда, а понякога свещеникът дори не го слуша. При нас, евреите, няма подобно обособено помещение. И един от въпросите, които книгата поставя пред вас, е: Пред кого се изповядвате? Навярно най-лесният начин да се изповядаш е да го направиш пред някой отсъстващ – пред някого, който е много далеч: може би в друга страна, а може би дори мъртъв… [...]

Музеят като машина за знание. Разговор с Мартин Енглер

Музеят „Щедел“ във Франкфурт на Майн е създаден през 1815 г. като частна фондация от банкера Йохан Фридрих Щедел. Той е най-старата музейна фондация в Германия. Колекцията на Щедел представя под един покрив почти 700-годишната европейска история на изкуството – от началото на XIV в. през Ренесанса, барока и класическата модерност до съвременността. Наред с колекционирането и съхраняването, други направления в работата на музея са научните изследвания, както и създаването на изложби от международен мащаб. [...]

Музеите и пазарът на изкуство. Разговор със Стефан Стоянов

Когато музеи на Запад купуват произведения на един автор, неписано правило е да има отстъпка от 20 % от пазарната цена. В много редки случаи тази отстъпка е по-висока. В моята практика на галерист това се е случвало само два пъти, но за сметка на това плащанията са били в по-кратки срокове от обикновеното. По принцип плащанията при откупки от музеи отнемат от шест месеца до година. Решението за цената се съгласува между конкретния музей и галерията, а галерията съгласува договарянето с автора. [...]