Битие и рецепция на „Сянката на Балкана“. Разговор с Благовест Златанов

Невидимата, но решаваща концептуална основа на The Shade of the Balkans е двутомният немскоезичен сборник на Йохан Готфрид Хердер Volkslieder (1778/1779). С този сборник Хердер поставя началото на нова ера в отношението към фолклора, постановявайки неговата непостижима художествена възвишеност, която трябва да бъде мерило и идеал за индивидуалния творец на новото време. Хердер дори е подсказал на Славейков как да нарече сборника си. [...]

Наученото от старите майстори. Разговор с диригента Георги Димитров

Аз винаги съм се стремял да не бъда оригинален. Това съм го научил от старите майстори, от старите диригенти. Ние им казваме „стари“, но те бяха велики диригенти. Сега всички сме велики. Като чуеш за някого: „той е световноизвестен, велик“… Как може да се говори така? Трябва да има някаква скромност, всеки да си знае мястото. Първо трябва да чуе какво са направили тези преди него, а не да смята, че той открива Америка. Онези хора правеха изкуство, голямо изкуство. [...]

За един новооткрит ръкопис от 1856 г. Разговор с Александър Алексиев

Ръкописът се състои от 19 листа, или 38 страници, хартията е ръчно лята, с воден знак и е в добро състояние. В текста се говори за много неща, има исторически позовавания на Цезар Бароний и Мавро Орбини. Идентифицирах ръкописа, когато забелязах, че на 28-а страница Раковски споменава себе си – разказва как е открил препис на житието на св. Петка Епиватска, писано от св. патриарх Евтимий. Нещо, за което Раковски пише и в „Асеневци“. Това потвърди моята хипотеза и ръкописът се превърна в откритие. [...]

По живия плет на спомените. Разговор с Камен Калев

Излизайки от филма „С лице надолу“, спонтанно пожелах да се върна към нещо по-занаятчийско – да го преживея по-лично, да го направя с ръцете си, да го издялам. Съвсем спонтанно се появи случката от третата част на „Февруари“. Една история за дядо ми, който е искал да се събере със своята сестра и да се грижат един за друг, останали сами в края на живота си. Исках да я разкажа в късометражен филм, но след това ненадейно се появи и втората история, също за етап от живота на дядо ми. [...]