От ръката на художника

Рисунката е… Тя е хрумка, драсканица, скица, моментно впечатление, бегъл спомен, нахвърляна идея, ескиз, етюд, проект, вариант на проекта, етап от подготовката на бъдещо произведение, част от произведението, самото произведение. Тя е „алфата и омегата“ на това изкуство, защото участва в целия процес на създаването му и присъства, макар понякога не така видимо и впечатляващо, във финалния резултат. А впечатляващото, дори и омагьосващото в рисунката по традиция е „ръката на художника“. [...]

Политизация и конюнктура

Визуалните изкуства, така както бяха представени на форума Документа в Германия през миналата година, очевидно са се сраснали с разнообразните политически и социални проблеми, вълнуващи съвременното глобално общество. Докато в днешната философия на изкуството все още се случва да изплува въпросът дали и доколко последното се е „освободило“ от модернисткия проект, състоящ се в търсене на собствената същност с помощта на художествени изразни средства, в практиката отдавна доминират злободневното и публицистиката. [...]

Не знаеш какво те чака зад ъгъла. Разговор с Боряна Илиева

Фотографията ме учи на емпатия. Трябва да проявя разбиране и уважение към другия, който е пред фотоапарата. Когато снимаш, не можеш да застанеш срещу обекта си с осъждане, с лоши помисли. Не можеш да проникнеш със сила там, където е издигната преграда. Всеки човек е многолик, многопластов. Една фотография улавя само този пласт, който ни е показан сега. Ако искаме да вникнем по-дълбоко, не можем да сме неуважителни към границите на човека срещу нас. Фотографията ни учи на едно непрестанно търсене. [...]

Извън рамката. Разговор с Ангелина Павлова

Преди около трийсет години, когато се изграждаше моят почерк, на откриването на изложбата ми в Галерия L в Хамбург, една от най-престижните галерии за стъкло в Европа по онова време, галеристката обясни, че ме е избрала, защото моята отлика е в това, че комбинирам две най-тежки техники – шлифованото оптично стъкло и топеното стъкло, чиято техника се отличава с множество предварителни процеси на формообразуване. Работя и в двете техники, понякога ги комбинирам и се опитвам да запазя деликатното равновесие между тях. [...]