Огледалото на Грегор Янсен

Преди изложбата „Отвъд всякакъв разум. В огледалото на сюрреалистичните времена“ се появява есето на куратора Гр. Янсен, замислено като покана към художниците. То започва така: „По време на посещенията ми в София винаги ме е привличало едно вълшебно място: ротондата „Свети Георги“… Отначало не влязох, а я обиколих бавно, няколко пъти, отвън и отвътре в двора, зад стената. Площадът с ротондата е абсурдно затворен, всъщност малката църковна сграда е „смачкана“, в същото време се съпротивлява с достойнство и сила“. [...]