Сега или никога. Разговор с Оскарас Коршуновас

За мен главният въпрос в „Хамлет“ не е „Да бъдеш или не“, а една друга негова реплика: „Сега или никога“. Той вече разбира, че не му остава време просто да репетира живота си, да го играе, а трябва наистина да живее. Или да умре. И какво прави Хамлет, когато решава да действа? Поставя спектакъл. Чрез този спектакъл той иска да определи себе си, своята реалност, иска да разбере какво се случва. С мен беше същото – чрез театъра проверявах себе си, света около мен. Театърът беше моят инструмент. [...]