Липсва усещането за изненада. Разговор с Александър Мануилов

Първият ми проект като драматург беше „Вавилонската кула“ с Огняна Серафимова. Показахме го в рамките на Пражкото квадринале през 2007 г. Беше визуален пърформанс и моята работа се състоеше в това да измислим как статични визуални елементи да се подредят – значещо, плавно и ярко – в разказ. Питаха ме искам ли да сложа и думи, аз реших, че няма нужда. Оставихме го верен на първоначалната му природа – да действа само с образи (и звук), понеже двигателят и сърцето на проекта бяха сценографите и техните визии. [...]

Мърс Кънингам: хореография на случайността

Много трудно, почти невъзможно е да се опише спектакъл на Мърс Кънингам, неговите пиеси са винаги неочаквани, изненадващо откривателски, напълно нестандартни и всеки път изглеждат по различен начин. Елегантната абстракция, която ги подчинява в стилистично отношение, звучи поетично и е отворена към всякакви интерпретации и тълкувания. Танцьорите се движат, подчинявайки се на трудно разчетими закони – един привиден, но стриктно дисциплиниран хаос на сцената внушава усещането за космос. [...]