Разказите на Педро Алмодовар

Сборникът съдържа 12 истории, някои от които познавачите на кинематографичния език на Алмодовар без затруднение биха разпознали като епизоди от филмовото му творчество. През годините българската публика опозна словесността на Алмодовар чрез книгите „Педро Алмодовар. Киното на желанията. Разговори с Фредерик Строс“ и „Пати Дифуза. Каталог на травми и пороци“. „Последният сън“ започва с откровението на Алмодовар: „Неколкократно са ми предлагали да напиша автобиография и аз винаги съм отказвал...“. [...]