Цензура, забрава, укриване

Многобройни и разнородни списъци със забранени книги – някои от тях направени като специални брошури, произведени почти веднага от отечественофронтовската „народна власт“ след деветосептемврийския преврат 1944 г., свидетелстват колко важен елемент от прокомунистическата пропаганда е разгромът на религиозното съзнание. Разбира се, комунистите – включително българските – още не знаят, че това е една нерешима задача. [...]