Сепаратизъм. Какъв сепаратизъм?

Виждаме, че се прави опит за налагането на серия от излишни и неприложими мерки, които при това нямат някаква ясно поставена цел. В най-добрия случай те няма да доведат до нищо, а в най-лошия – ще допринесат за ограничаването на религиозната свобода като цяло. Накратко, нещата опират до чиста реторика, но не и до комуникация. И това изобщо няма да върне френската държава в „забранените зони“. Защото, ако искаш да правиш истинска политика, първо трябва да намериш средствата за това. [...]

Призивът на Светлана Алексиевич

Виждаме народа като свободна общност от мъже и жени на различна възраст, с различно образование и стремежи, обединен от общото желание за истина, справедливост, модерност. Тази обединяваща сила стана изведнъж по-мощна от всякакви различия и противоречия. Тук най-поразителна е спойката от безстрашие и упоритост с принципната и вътрешно мотивирана презумпция за ненасилие. Виждаме не „устремени към свободата“, а ВЕЧЕ СВОБОДНИ хора, реабилитиращи с несравнимото си поведение думата „патриотизъм“... [...]

Гински записки (2)

Винаги съм мечтал, но никога не съм се надявал да имам такова работно място – не кабинет, а именно място, място за работа, каквото ми предлага сега тази прясно варосана селска къща с постоянно отворени врати и прозорци, така директно и непринудено общуваща с планината. Усещам странна потребност от волността и артистичния ѝ безпорядък – от тези купчинки книги и изписани листове, пръснати по маси и масички, накамарени по столовете или струпани направо на пода, неволно мушнати тук и там химикалки... [...]