Утопии, дистопии и реалност

Утопиите и дистопиите, както черното и бялото, не са хроматични цветове, не съществуват в спектъра на видимия физически свят. Утопиите и дистопиите, като контури, само чертаят границите на нашето очакване за бъдещето – светло или тъмно. Но в реалния живот няма абсолютно черно и бяло, абсолютно добро и зло. Няма абсолюти нито в отделния човешки живот, нито в историята. Или да кажем, че пълното щастие или нещастие в личния живот, както и абсолютните светци и демони на злото в историята са големи изключения. [...]

Защо пишем детски книги?

Вярвам, че децата, подобно на възрастните, имат правото да четат всякакъв вид книги от писатели, които изразяват себе си свободно. Дайте им онова, което Исак Сингер нарича „интересни истории“, но дайте им също и истории, които разбуждат обществената им осъзнатост и емпатия, такива, които им носят знания за удивителния ни свят, и такива, които им позволяват да летят до приказната страна на фантазията. Дайте им смях и сълзи, щастие и тъга, напрежение и приключения – всякакви видове книги. [...]

Наследството на Пазолини

Властта се конституира, улавяйки в лоното си анархията, всички форми на хаоса и на войната на всеки срещу всички. В това отношение анархията е нещо, което става мислимо единствено ако се опитате да опишете анархията на властта. В своите лекции Паул Клее разграничава истинския хаос, този генетичен принцип на света, от хаоса като антитеза на реда. Мисля, че и при Пазолини би трябвало да разграничаваме „истинската анархия“ като генетичен принцип на политиката от анархията като проста антитеза на arche. [...]

За „френската религия“

Ние сме в ситуация на латентна гражданска война, която има интензивна конфесионална основа. Френският религиозен пейзаж изцяло се промени след 1960 г. под влиянието на различни миграционни вълни и на нарастващата американизация на обществото. Френският католицизъм, традиционно интелектуален и социален, бе подложен на сериозен пиетистки обрат под въздействие на харизматичното движение отвъд Атлантика. Същото е валидно и за френския протестантизъм, традиционно лутерански или калвинистки... [...]