Фолкер Шльондорф в кадър

Ретроспективата не означава само носталгия. Тя, разбира се, е и огледало, което се изправя пред вас. Това винаги зависи от публиката. Без публиката няма филм, той е само образ на екрана, едно просто трептене. Единствено когато зрителите го възприемат и реагират на него, тогава се появява емоцията. Някои стари филми вече не предизвикват емоция, а други получават съвсем нова актуалност. Бих дал за пример това, което се случва отново с „Катарина Блум“. Ролята, която тогава е играла пресата, днес изпълняват социалните медии. [...]

Модерните идеологии и религиозните символи

Метафизическата грешка на модерността е, че бе направен опит да се изличи онтологическата плътност на света. Традиционният свят е бил многоетажен, на различни равнища, окъпани от божественото и светостта, от тайнството и символите. Докато модерността се стреми да сведе всички тези реалности до един чисто земен план. Всички елементи и явления, които някога са се възприемали като тайнства за съзерцаване, са се превърнали в загадки за разрешаване. Вечността е станала постоянност. Това е тържеството на рационалността. [...]

Лицата на Одеса

Пресичам украинската граница в три през нощта. Странно преживяване, даваш си сметка веднага, че си навлязъл в съвършено различен свят, радикално различен за всеки като мен, който познава войната само от книгите и филмите. На ГКПП-то ни посрещат не обичайните гранични служители и полицаи, а мъже с военни униформи и автомати. После потъваме в тъмната паст на нощта. До Одеса са около 4–5 часа. Ни една улична лампа не осветява пътя ни. Понякога в далечината се мержелеят бледи светлинки, за да подсилят сякаш мрака. [...]