Заети сме само със себе си

Настроението в Киев е много мрачно. Ала истинският проблем е нашето собствено настроение. Ако ние на Запад решим, че не искаме да подкрепим по-силно Украйна, създаваме ситуация, в която животът на украинците ще става още по-тежък. Боя се, че военната ситуация ни служи само като претекст, за да кажем, че сме уморени от войната. Ала ние не сме уморени. Заети сме само със себе си. Положението в Украйна е много сериозно и е в нашите ръце да го променим. [...]

Калта и звездите

Ако доброто е смесено със злото, ако небесната дъга е невъзможно да се отдели от калта, това не означава, че те имат само отрицателно съществуване. Напротив, небесната дъга и калта се явяват божествени модуси или модификации, всеки от които изразява – по различен начин, но под едно и също название – Неговата същност. Гностическият дуализъм унищожава и отменя формулата Deus sive natura (Бог или природата), в която sive не отменя различието, а го превръща, така да се каже, в политическа задача. [...]

В кервана на паметта…

Когато правя книга, от сутрин до вечер съм като закован на бюрото. Посред нощ ми идва наум да променя някой пасаж, изречение или само дума. Ставам, поправям, спохождат ме нови идеи и осъмвам на бюрото. Пренатоварен съм до изтощение, но не спирам. И така... докато завърша книгата. Тежък, кошмарен труд. Но само аз зная за това... Разбирам писането като активизиране на зрителната памет и владеенето на езика. Но и на някакво магическо основание. [...]

Тръмп, съдът и изборите

Макар че Тръмп се оплаква неспирно от политическия характер на обвиненията, той се възползва както от политизирането на федералната съдебна система, така и от юридическия характер на американското наказателно правораздаване, в което защитата на личните права е върховна ценност. Засега той е повече облагодетелстван, отколкото ощетен от обвиненията. Четирите текущи наказателни дела улесняват пътя му обратно към властта. [...]