Да изчистим праха от мечтите

След апокалиптичното послание „Да живееш в интересни времена“ на Ралф Ругоф, куратор на предишното биенале във Венеция през 2019 г., след което последваха няколко катастрофи едновременно, три години по-късно това най-важно в света художествено събитие се завърна отново. Темата този път е много по-мека и залага повече на красотата – „Млякото на мечтите“, или както го наричат някои – мляко от мечти. Това е оптимистична изложба, която празнува изкуството и способността му да създава алтернативи и нови условия на съществуване. [...]

120 години Любомир Далчев. Разговор с Огнян Христов

Пластичният език на Любомир Далчев преминава през редица промени, в които следва постоянен път на развитие. Това се дължи до голяма степен на желанието му за утвърждаване на личен стил. В началото на кариерата си е живописец, през 30-те години преминава към скулптурата, работи много обществени поръчки, портрети и композиции. За изкуството си в периода до 1945 г. самият Далчев споделя, че се стреми да създава произведения, в които формата изразява красотата, хармонията и близостта с реалността. [...]

100 години назад. Разговор с Александър Иванов

Във фотографиите на Антип Коев Обущаров видях бита на селото преди един век. Видях сиромашията на онези трудни години, но в същото време и едни европейци – като облекло, обноски и възпитание. По онова време читалището е било котило на всичко и самодейността не е случайна дума – напротив, в тази творческа самодейност хората са се изявявали и са израствали. Средата ги е стимулирала да развиват духовното в себе си. В читалището се е намирала и библиотеката, имало е общества и клубове. [...]