Художничка с множество фасети

Изкуството на Магда Абазова се изплъзва от всякакви квалификации. Изложбата ни дава достатъчно материал и основания да твърдим, че нейното творчество се очертава по-скоро като своеобразен контрапункт на тенденциите, водещи да стилова унификация. В картините ѝ сме в състояние да констатираме най-различни тенденции, формални и иконографски черти, които обаче не влизат в противоречие помежду си, а се допълват и се дообогатяват. Пред нас се разгръща многоликата физиономия на художничката [...]

Човекът в огледалото на Бога

Иво Бистрички се придържа към лаконична образна система и сдържан пластичен език и колорит. Тези похвати, съчетани с големите формати, създават пространство, наситено със смисли и възможни прочити. Експозицията, решена като единно цяло, е художествена, но и философска интерпретация на въпроси, които стоят пред човека от зората на цивилизацията и пред които всеки един от нас се озовава в един или друг момент от жизнения път: „Бог съществува ли?“ и „Що е то човек?“. [...]

Истанбул на Ара Гюлер

„Харесваш снимките ми само защото ти напомнят за Истанбул от детството ти“ – казваше ми понякога, звучейки странно раздразнено. „Не! – протестирах аз. – Харесвам снимките ти, защото са красиви.“ Тези думи споделя Орхан Памук в статия, посветена на приятелството му с Ара Гюлер, публикувана в New York Times малко след смъртта на фотографа през 2018 г. „Но отделни неща ли са красотата и паметта? – пита писателят. – Нима образите не са красиви, защото са леко познати и приличат на спомените ни?“ [...]

Тишина от космическа светлина

Изложбата „Тишина – равновесие между чувствата и разума“ представя 20 творби. Фотографът Ангел Коцев притежава дългогодишен опит в областта на професионалната фотография, а също така е и с немалък опит в обучението по фотография в Нов български университет. Струва ми се, че това е изложба не само за онези, които искат да се докоснат до Вселената и безкрайния космос. Тя е и един урок, но не само за студентите на Коцев. А урок за всеки човек. Урок по баланс. Урок по смирение и намиране на равновесие. [...]