Всичко или цял един живот

В живота на Андреас Егер – героя от романа „Цял един живот“ на австрийския писател Роберт Зееталер, липсват грандиозни събития, които да го превърнат в романова фигура. Той е спокоен наблюдател, виждащ как светът минава покрай него, сякаш без да го докосне. Сирак, който четиригодишен пристига в една алпийска долина и започва да работи като ратай за чичо си – в тази долина отраства, става свидетел на появата на електричеството, на строежа на въжените линии... [...]