Да живееш в интересни времена

Да живееш в интересни времена

Във времето на фалшивите новини мога да вярвам само на изкуството. Съвременното. С него мога да „разговарям“ без опасенията, че ме лъже, че ме подвежда, че изкривява тенденциозно реалността (ми). Знам изначално, че то представя гледната точка на създателите си, и косвено разговарям и с тях, но това е по-скоро в задния план. Защото произведенията неизбежно отиват отвъд намеренията на авторите – просто защото ги гледам аз. А аз съм зрител със собствен опит и знания, бекграунд и визия за света, емоционална нагласа и разбирания за общите ни проблеми и общите ни вълнения... сега. [...]

Обещанието, прошката

Обещанието и прошката са два специфични личностни акта. Ницше казва, че да можеш да обещаеш, е най-висшето в човека. Това означава, че мога да съм независим от различните състояния, през които минавам, че гарантирам за себе си. Обещанието означава да призная на другия правото да разчита на мен. Другият такъв акт е прошката. Да простиш означава: аз позволявам на другия да не е идентичен със своето действие. Когато прощаваме, не обвързваме човека със стореното от него. [...]

Хроника на камък

Бяха дошли на гости Джеджа и Кака Пина. Седяха на миндера в голямата стая, сърбаха кафе и разговаряха с баба. Джеджа беше разтревожена. Баба изглеждаше по-спокойна и въпреки това не можеше да прикрие някаква вътрешна тревога. Кака Пина, облечена цялата в черно, постоянно поклащаше сухо глава и след всяка дума на Джеджа повтаряше като замаяна: „Потоп“. Разговорът им много ме заинтригува и се заслушах внимателно. Те говореха за Исай, голямото момче на Мане Воцо, който миналата седмица направил нещо нечувано – сложил очила. [...]

Цензура, забрава, укриване

Многобройни и разнородни списъци със забранени книги – някои от тях направени като специални брошури, произведени почти веднага от отечественофронтовската „народна власт“ след деветосептемврийския преврат 1944 г., свидетелстват колко важен елемент от прокомунистическата пропаганда е разгромът на религиозното съзнание. Разбира се, комунистите – включително българските – още не знаят, че това е една нерешима задача. [...]

Състоянието на нещата

В случай че бихте могли да полетите, ще видите през прозореца на една редакция на вестник, на последния етаж, високо над шума на колите, рошавата глава на момче, което гледа облаците и се почесва с молив зад ушите. Момчето има да напише текст за състоянието на нещата, възложен му от ръководителя на стажантската програма, но момчето е някъде другаде. Оставя молива на масата, опъва се и се прозява. Топъл пролетен следобед в София, която днес му мирише като нормален европейски град... [...]

Кръговото време

Всяка Реформация е следвана от Контрареформация. Глобализацията – от антиглобализация, либералната демокрация – от краен консервативизъм и популизъм. Надявам се, че това е временно явление – нормална реакция на революционните промени в трите цикъла: на преминаването към непатриархално общество, на изчерпването на просвещенския модел и демократичния капитализъм, и на новото информационно общество. А то довежда вече до нещо радикално ново — симбиоза на човешкия род с изкуствения интелект. [...]