Ябълките на раздора

Ябълките на раздора

„Трънливият път на българското кино“ е постлан не само с добри намерения, но и с много проблеми – остаряла нормативна база, перманентно недофинансиране, междуличностни конфликти, липса на връзка с публиката, слаба инфраструктура и монополно поведение на киносалони, съмнения за злоупотреба с публични средства и лобизъм. Към всичко изредено можем „само“ да добавим конкуренцията в лицето на телевизията, интернет пространството и липсата на политика към развитието на нова публика, защитата на авторските права и запазването на филмовия архив. Както се вижда, тази „грамада“ е огромна и рано или късно ще се сгромоляса. [...]

Какво да се прави? Гласове от кинообщността

Оказа се, че в бюджета за 2020 г. парите за кино са същите. Да не говорим че и парите за култура са много малко – 0,4 от БВП. А помним едни предизборни дискусии преди време, в които всички политически партии се кълняха, че като спечелят изборите, моментално ще направят така, че този наистина изключително нисък процент да достигне 1 % от БВП… Надяваме се на чуваемост и разум. Приоритети за едно правителство би трябвало да са образованието, културата, които формират една нация. [...]

Нежният разказвач

Светът е платно, което тъчем всеки ден на големите станове на информацията, дискусиите, филмите, книгите, клюките, анекдотите. Днес обсегът на въздействие на тези станове е огромен – чрез интернет почти всеки може да участва в този процес, отговорно и безотговорно, с любов и омраза, за добро и зло, в името на живота и в името на смъртта. Когато този разказ се променя – променя се и светът. В този смисъл светът е сътворен от думи. [...]

Подражателният разум

„Една сутрин Грегор Замза се събуди след неспокойни сънища и откри, че в леглото си е преобразен на огромно насекомо.“ Първото изречение от „Преображението“ на Кафка би могло да опише изумлението, изпитано от западните либерали, когато един ден някъде около 2015 г. те отварят очи, за да осъзнаят, че доскоро хвалените нови демокрации в Централна и Източна Европа са се превърнали в конспиративно мислещи режими, където политическата опозиция е демонизирана... [...]

Романите през 2019

За да започне новата година, за да се очертаят посоките и пътищата в нея, за да прогнозираме и строим хипотези, е нужно да се осмисли отминалата и да се види какво от нея може да продължи или да се трансформира. Ако отнесем казаното към книгоиздаването и литературната продукция, спокойно можем да заявим, че 2019 г. беше добра година и в този смисъл тя не просто зарежда с очаквания новата, но и маркира онова все по-нарастващо професионализиране, което е толкова важно, когато говорим за среда, писателство и читатели. [...]

Нобелова реч

Вървете дотогава, докато в бъркотията се очертае перспективата; толкова бавно, че светът отново да ви принадлежи, толкова бавно, че да стане ясно как той не ви принадлежи. И така стойте винаги настрана от безсилно-насилническата власт, от властта, която се представя за сила. Не се оплаквайте, че сте сами, бъдете още по-самотни. Разкажете на близките си за шума. Опишете хоризонта, за да не се окаже, че всеки път красотата не съществува. [...]