От Виена до Йерусалим

От Виена до Йерусалим

Как от култа може да възникне изкуство? Какви естетически импулси и творчески сили движат процеса на „раждане на изкуството от духа на култа“? Тези въпроси e необходимо да бъдат разгледани чрез примера на един конкретен култ, християнското богослужение, и едно конкретно изкуство, музиката, и то посредством Missa Solemnis от Лудвиг ван Бетовен. Без съмнение Missa Solemnis може да се мери с Меса в си минор от Бах и неговите Пасиони, с „Месия“ на Хендел, Моцартовата Меса в до минор и неговия Реквием. Тя незаслужено попада в сянката на Бетовеновата Девета симфония. Missa Solemnis ми се струва не само образец на класиката, но и на голямото изкуство, израснало от култа. Първоначално замислена за литургическа употреба, в хода на своя необикновено дълъг и мъчителен процес на създаване тя взривява тази рамка не само чрез прекомерната си дължина, а по-скоро чрез огромния си интензитет. [...]

Близо до думите. Разговор с Бойко Ламбовски

Светът за мен би бил много по-непоносимо място, ако го нямаше българския. Който ми позволява да си формулирам отчаянието или насмешката, или удивлението, или обобщението пред случващото се със същия този свят и с мен в частност. А когато назовеш нещо успешно, вече не си сам, не си изоставен. Имам чувството, че някакъв Бог на думите тихо изръкоплясква някъде наблизо в такива случаи. И тогава отстъпва не просто самотата, ами самото чувство за безсмислие се стапя – като лед през март. [...]

Атакуваха Франция като християнска нация

Тези две „свещени крави“, светският модел и свободата на изразяването, а заедно с тях и така възхваляваните „ценности на Републиката“, са или по-стари понятия, или понятия, възникнали през модерността. И те обозначават нещо още по-старо, направило възможно едно основополагащо разделение в християнството. Не между религиозното и политическото, както често ни убеждават. А нещо още по-основополагащо и по-мащабно – между религиозното и правилата за добро и зло. [...]

„Серотонин“ и театърът. Разговор с Крис Шарков

Мисля, че тревогите на Уелбек не са само фикция. Аз също имам силна тревога от изчезването на духа. 2020 г. е кризисна в целия свят и поставя по директен начин именно проблема за духа. Днес сме свикнали, когато говорим за дух, за култура, да ги приемаме като абстрактни неща. Голяма грешка! Колкото по-абстрактно се възприемат те от обществото, толкова по-маргинализирани ще продължават да бъдат. И целият култ към технологиите, към биологичния човешки живот, който наблюдаваме сега, за мен е много тревожен. [...]

Образи на Невидимото? Станислав Памукчиев, Петер Цанев, Георги Каприев

Как да намерим образ на нещата, които нямат образ? Невидимите съдържания около нас са много повече от видимите. Те ни определят през цялото време, но ние не си даваме сметка как. Тази тайна на нашето съществуване седи в нас като голямо любопитство. И то е родило митологиите, религиите, образа на Бога, родило е и изкуството като желание да се отиде по-надалеч. Да разшири границите и да даде отговор на неща, които само интуицията ни дава възможност да усещаме като присъствие. Изкуството се намира на тази граница. [...]

Врагът вкъщи

Любов-ненавист, жестокост-нежност, отчаяна самота в съжителството – това е бракът на нереализиран житейски и професионално университетски преподавател от Нова Англия и неговата съпруга, която всекидневно му отмъщава за провалите. „Най-странното е, че в тази жестока и същевременно весела пиеса осезателно се усеща присъствието на Бог, но той е със зачервени очи, защото през цялото време плаче. За нас?“ – казва Кама Гинкас, един от водещите театрални режисьори, за пиесата на Е. Олби „Кой се бои от Вирджиния Улф“. [...]