Цени и откупки

Цени и откупки

Много важен проблем при липсата на бюджет за откупки, а съответно и на план и стратегия за попълване на колекциите, е отражението върху професионализма на музейните специалисти. Те губят стимула да следят и анализират текущите художествени процеси, да открояват важните тенденции и да отсяват качествените творби. Поради което и изостават понякога с десетилетия в представите и понятията си, а съответно и в критериите. Така например през 2012 г., когато Министерството на културата отпусна инцидентно пари за откупки на НХГ, в текста към изложбата, в която те бяха представени, закупените инсталации и видеа, създадени в последните няколко години, бяха определени като „неконвенционални форми“. А този термин не е актуален за съвременното българско изкуство от средата на 90-те. [...]

Християнската надежда

Някога в света на човешката надежда и в света на изградения от нея героизъм навлязло Евангелието. Християнската надежда докосва едно особено чувствително място в човека. Има думи, които не само описват нещо, но също така го измъкват от мрака, правят го видимо. Такава дума е евангелската дума „надежда“. Благодарение на нея човек се е „издигнал до ранга на своята същност“. Камю пише: „Християнската доктрина опрощава този свят, противен и трогателен, където даже на къртиците е дадена надежда“. [...]

По мостовете на литературата и времето. Разговор с Хюсеин Мевсим

Превел съм досега към 20-ина съвременни български пиеси, издал съм няколко сборника с българска драматургия и смея да твърдя, че тя се цени високо и се радва на голяма популярност в Турция, поставя се с успех. В резултат на личните ми връзки със самите драматурзи често български пиеси правят световна премиера в Турция, такъв беше случаят със „Заговорът на Калигула“ от Стефан Цанев. Всяка година поне десетина български пиеси се играят по сцените на турските държавни, общински или частни театри. [...]

Една концептуална автобиография: Цочо Бояджиев

В самия край на 2020 г. се появи малък по обем том, озаглавен „Отгласи“. Той съдържа разговори на Атанас Стаматов с Цочо Бояджиев, чиято биография би следвало да очертават. Симптоматична книга за Цочо Бояджиев, разбира се, но не само. Бих я формулирал така: концептуално самоопределение. Имаме пред себе си концептуална автобиография на Цочо Бояджиев. Как изглежда интелектуалният проект на Цочо Бояджиев? Самата схема на книгата подсказва, че видимите му измерения са поне три. [...]

Отказвам да съм жертва

Американските университетски среди са обсебени от темите за расата и робството. Когато им напомням, че и робството познава веригата на доставки, те спират да слушат и сменят темата. Там, откъдето идвам, всички го знаят: африканците също поробват африканци, така е било през XVIII век, когато съучастниците от Африка са помагали на търговците на роби, така е и днес. Расизмът и робството са сред най-големите злини, които хората вършат, ала те не са характерна черта на Запада. Характерна черта на Запада е животът в свобода. [...]

Неразгадаемата човешка природа. Разговор с Надежда Олег Ляхова

Идеята се ражда мигновено, а в произведение се превръща бавно. Има разлика между изразена чрез образ идея и „произведение“. Със статут на „произведение“ не всички образи се сдобиват и пътят в повечето случаи не е кратък. Времето, за което идеята се материализира чрез образ, в различните случаи е различно. Като че ли зависи най-вече от характера на художника. При мен се случва бързо. Образи създавам много – просто имам такава необходимост, нещо като „нервен тик“. По-голямата част не се превръщат в произведения. [...]