Читалищата: време е за действие!

Читалищата: време е за действие!

Темата за състоянието на читалищата и читалищната мрежа, както и за техния потенциал, изглежда не е била във фокуса на вниманието на последните няколко правителства. Затова е впечатляващо, че настоящият екип на Министерството на културата не само говори за национална политика за читалищното дело, но и предвижда „създаване на национална програма за обновяване на сградния фонд и сценична механизация и техническо оборудване на читалища…“. Да, читалищата имат огромни проблеми с материалната база и оборудване, макар през годините да са инвестирани средства за ремонти тук и там. Има смисъл и от анализ доколко Законът за народните читалища отговаря на съвременните нужди и предизвикателства. Но и в настоящия си вид законът съдържа едно изречение, което често остава непрочетено и неосмислено: „Народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи“. Какви са културно-просветните задачи, които държавата е възложила на читалищата? Къде са формулирани тези задачи? Какъв е техният обхват и фокус? Какво очаква държавата от читалищата? А какво очакваме ние – като общество – от читалищата през XXI век? [...]

От читалището към четенето. Разговор с Александър Кьосев

Проблемът с четенето е световен, но в България е особено тежък. Едно от потресаващите неща е, че на въпроса четете ли достатъчно, над 35% казват: не чета и не ми е нужно. Представете си среда, която не стимулира младите хора. Те живеят в свят на електронни игри, мемове и социални мрежи, където се оправят добре, но когато се стигне до четене с разбиране, не са чак толкова грамотни. Това е образователен проблем, но и проблем на културните модели за социализация, които предлага българското общество. [...]

Кошмарът

Случващото се в този момент конкретизира цената, която Израел плаща поради факта, че се остави да бъде съблазнен, и то в продължение на години, от едно корумпирано управление, което се плъзна по опасна плоскост, която накълца институциите на правото и справедливостта, на военната и образователната система, което бе склонно да изложи всичко на заплаха, за да избегне това министър-председателят да се озове в затвора. Трябва да се замислим над какво посегнаха през всичките тези години. [...]

НФК срещу „36 маймуни“. Разговор с Гергана Димитрова

Създаваме прекрасни и смислени неща в областта на изкуството и културата, докато Фондът ни съди за неизпълнение на договорите, защото липсва неговото лого в няколко медийни публикации за наши събития. Всичко щеше да е смешно, ако не подозирахме желание на директора на НФК да унищожи организацията ни. Ако е така, то звучи абсурдно и тревожно, тъй като ние постигаме реални международни успехи в областта на театъра и драматургията, в известна степен и благодарение на подкрепата на НФК. [...]

Битие: Павел Койчев и Стефан Николаев

Изложбата на Павел Койчев в зала „Райко Алексиев“ бе озаглавена „Homo sapiens – възпоменания“ (2–14 октомври 2023). Грамадни фигури в мизансцен, представящ основните моменти в битието на човека и човечеството – в неговата история и извечен цикъл. От зачеването до смъртта. Топлотата на огъня, базисните форми на труд и прехрана – в земеделие и лов, общуване около масата и… игра, стремеж към възвишеност и мечтание за полет може би. Изразени с единствената абстрактна композиция в залата. [...]

Мария Статулова – нюансите на живота

„В пресата бяха озаглавили една статия „Нюансите на сивия цвят“ по повод на моята игра. В началото се разстроих, но после си казах: „Мария, ти си дъщеря на художник. Всички цветове имат милиони нюанси“. Помня, когато представяхме „Покрив“ пред публика, една зрителка се хвърли върху мен, прегърна ме и каза: „И моят (съпруг) е същият. И той кара камион, и той е мръсник“. Да, много жени се идентифицираха с моите героини, което е признание за работата ми като актриса. Това е истинска любовна връзка с публиката.“ [...]