Кант между политиката и историята. Разговор с проф. Стилиян Йотов

Кант между политиката и историята. Разговор с проф. Стилиян Йотов

Кант показва, че за да може да съществува правен и миротворен ред, трябва държавите да са републики, което на неговия език означава демокрации. Второ, трябва да имаме изградено международно съобщество. Трето, трябва да бъдат признати задължително някакви човешки права, виждаме го днес в проблема с миграцията и правото на търсене на убежище. В този смисъл възниква големият проблем доколко този проект е реалистичен. Неговата реалистичност при Кант се опира на няколко аргумента. Единият е природата: самото земно кълбо подсказва множество възможности за съжителство, защото кълбото няма привилегировани точки, всички те са еднакво отдалечени от центъра. Второто важното нещо е търговията. В този смисъл Кант показва, позовавайки се Мандевил, че взаимната изгода и егоизмът могат да допринесат за общото благо. Няма някакъв Абсолютен дух, който да ръководи света, виждаме едни инерционни моменти, може би дори предразумно морални, които ни тласкат към някакво съжителство и към усъвършенстване. В този смисъл глобализацията, каквито и да са критиките към нея, се опитва отново да ни говори на космополитен език. За съжаление, фразата „русский мир“ няма нищо общо нито с мира, нито космополитизма. [...]

Животът и учението на Кант

Най-ранните детски и младежки години на повечето велики хора излъчват своеобразно сияние, което ги осветлява сякаш отвътре – дори и когато младостта им е преминала под натиска на нуждата и суровата външна принуда. Ала когато Кант по-късно обръща поглед към младостта си, тя не му се явява в светлината на въображението, на идеалния спомен. С преценките на зрелия разсъдък той вижда в нея само време на интелектуална незрялост и нравствена несвобода. [...]

Заети сме само със себе си

Настроението в Киев е много мрачно. Ала истинският проблем е нашето собствено настроение. Ако ние на Запад решим, че не искаме да подкрепим по-силно Украйна, създаваме ситуация, в която животът на украинците ще става още по-тежък. Боя се, че военната ситуация ни служи само като претекст, за да кажем, че сме уморени от войната. Ала ние не сме уморени. Заети сме само със себе си. Положението в Украйна е много сериозно и е в нашите ръце да го променим. [...]

Калта и звездите

Ако доброто е смесено със злото, ако небесната дъга е невъзможно да се отдели от калта, това не означава, че те имат само отрицателно съществуване. Напротив, небесната дъга и калта се явяват божествени модуси или модификации, всеки от които изразява – по различен начин, но под едно и също название – Неговата същност. Гностическият дуализъм унищожава и отменя формулата Deus sive natura (Бог или природата), в която sive не отменя различието, а го превръща, така да се каже, в политическа задача. [...]

Путин вече търпи поражение. Разговор с Андрей Зубов

Путин си даваше сметка, че ако бързо се справи и превземе Украйна, тогава останалата част от бившия СССР, с изключение може би на балтийските държави, ще бъде в краката му и всички крайнодесни сили в Европа ще положат клетва пред него. Тогава той щеше да бъде лидерът, довел ги на власт, те заедно щяха да разпаднат Европейския съюз, а после поотделно да станат членове на неговия крайнодесен интернационал. Такива бяха неговите амбиции, но те се разбиха в мъжеството на украинския народ. [...]

Направената книга

Първата книга с проза на ирландската поетеса Дерън Ни Гриъфа получава не една награда. Иначе тя е автор на осем книги с поезия. В интернет страницата ѝ пише, че е двуезична писателка, която изследва как миналото се усеща в настоящето. „Призрак в гърлото“ ме върна в края на 80-те, когато започнахме жадно да наваксваме теорията на феминизма. В тази теория през 1973, годината, в която съм родена, се поставя под съмнение възможността за възстановяване на историческото минало без историята на жените в него. [...]