Екип

Тони Николов – главен редактор    tony.nikolov@kultura.bg
Людмила Димова – редактор „Култура“   ludmila.dimova@kultura.bg
Димитрина Чернева – редактор „Общество“  dimitrina.cherneva@kultura.bg
Адрес на редакцията: София, ул. „Шести септември“ 17
телефон: 02 434 10 54