Начало За проекта

За нас

Портал Култура е свободно място за култура, обмен на идеи и гледни точки в сферата на публичния и обществен дебат.
Портал Култура си поставя следните цели:
  • да предлага компетентен, но не и свръхспециализиран поглед, интересен единствено за академичната аудитория;
  • да не налага някаква единствено възможна и валидна гледна точка, а да отстоява идеята, че културата е съобщност на ценности и идеи;
  • да съвместява българската и глобалната гледна точка, надмогвайки културната самозатвореност;
  • да използва езика на диалога, а не на конфронтацията;
  • да изповядва принципа на толерантността, задължителен за всички публикации на авторите в сайта, независимо от различието в гледните точки. да зачита достойнството на другия и другите, което изключва всяка дискриминация.

Екип

Тони Николов
Главен редактор
Людмила Димова
Редактор
Димитрина Чернева
Редактор

Редакция

Адрес на редакцията:
София, ул. „Шести септември“ 17
Телефон:
02 434 10 54