Начало Галерия Извън трафика
Галерия

Извън трафика

Станислав Памукчиев
12.10.2022
3548
Венелин Шурелов, „Случаен театър“, из проекта „В насрещното“

„Седем извън трафика“, седем кураторски проекта за съвременно изкуство, СБХ, „Шипка“ 6, 7 октомври–3 ноември 2022 г.

Днес изкуството място за съзерцание ли е, или територия на разголена саморефлексия? Територия на естетическо удобство ли е, или на екзистенциално напрежение, на усетена подмяна и дефицити на откровение, споделеност, автентичност на личното и колективно живеене? Сцена на истината или на усетената неистина?

Днес всичко е позволено, всевъзможни са езиковите форми, които се застигат, смесват, обръщат и разиграват в еклектичен визуален шум. Шум, в който високо и ниско, културно и контракултурно търсят утеха в ново естетическо приключение. В тази посткултурна ситуация загубата на очертана идентичност е заменена от симулацията на удовлетвореност, от илюзорна фасада. Това състояние поражда необходимостта от спонтанни, дълбоко лични артистични жестове, мотивирани от разкриване и разпознаване в базисните измерения на живота.

В своите високи примери изкуството носи съпротива срещу илюзорните представи и заблуди, срещу заместването на истината с артистичните спекулации и симулативния спектакъл. Появата на призиви за автентичност са основание за създаването на този мащабен проект.

„Седем извън трафика“ е ново експериментално развитие в практиките на кураторските изложби в СБХ, продължение на вече историзираните три издания на „10 х 5 х 3“ (2001, 2006, 2010) и „7 х 5 х 3“ (2021) – мащабни изложби, които представиха 37 проекта за съвременна българска живопис на изявени изкуствоведи и теоретици. Новият проект „Седем извън трафика“ е отворен за всички форми на съвременното изкуство и се доверява на артистичната активност, професионализма и кураторския опит на седем съвременни художници с категорично присъствие на художествената сцена. Поканените Венелин Шурелов, Генади Гатев, Иво Бистрички, Красимир Русев, Петер Цанев, Правдолюб Иванов, Симеон Стоилов са от най-доказаните артисти, смело експериментирали в различни посоки на съвременната визуална култура и реализирали многобройни запомнящи се кураторски изложби.

Идеята за „Седем извън трафика“ се мотивира от актуални развития и процеси, проектът се концентрира върху появата на назряващ проблем, свързан с масовизацията и официализацията на формите на съвременното изкуство в условията на глобално информационно насищане, довели до доминантни модели и конвенции в представите за съвременно изкуство.

Резултатът от реализацията на „Седем извън трафика“ е интригуващ, проблемен, креативен, дискусионен. По изразителен начин кураторските тези и селекции натрупват аргументи в основната тематична линия на търсене и откриване на автентична творческа енергия. В много широк диапазон се допълват методи и артистични практики от най-различен характер: от индуциране на творческа креативност с навлизане в бездната на психичното и отключване през образи на дълбинни съдържания („Невъзможни свидетелства“, Петер Цанев) до професионалните трансфери на стандарти, схеми, клишета, на тяхното заемане и нова употреба в изразени индивидуални практики („Трансфер“, Иво Бистрички); от разголване на първични инстинкти, страсти, страхове, обсесии („Нов пловдивски реализъм“, Правдолюб Иванов) до разтварянето в свръхтехнологизирана, дигитализирана действителност като нов психологически и ментален феномен („В насрещното“, Венелин Шурелов); от генеалогията на образа като креативна инспирация, вдъхновена от досега с природното и социалното, с тайната на сътворението (In situ, Красимир Русев) до личностното въставане срещу „политическата“ коректност, спекулации и спектакуларност на съвременната култура („Краят на мечтите“, Генади Гатев), за да стигнем до психичната и духовна компресия в творческия акт като имплозия и постигане на ново качество на артистичния резултат („Имплозия“, Симеон Стоилов).

В създадената, относително нова културна ситуация откриването на автентични и автономни поведения е въпрос на внимателно професионално вглеждане, на идейна, естетическа и културна свръхчувствителност. В търсенето, намирането и доказването на неочаквано, неординерно артистично поведение се крие енергията на този проект за смело, дълбоко личностно аргументирано изкуство. Днес, в условията на социокултурна подмяна, илюзорно щастие и привидна свобода, проектът „Седем извън трафика“ активира усилието за откровение и творческо разкриване в дълбокия смисъл и съдържание, в базисните основания на нашето лично и колективно живеене.

Станислав Памукчиев
12.10.2022

Свързани статии

Още от автора