0
3410

Излезе новият брой на сп. „Култура“

По време на прехода галериите и музеите в България не откупуваха
произведения на съвременното изкуство. Големите липси във фондовете са само детайл от общата картина, наред с оскъдните бюджети и малкия брой специалисти. Тема на броя. И още – Юзеф Тишнер, Аян Хирси Али, Александър Леви, Хюсеин Мевсим, Димитър Делчев, Иван Дреников и др.

Изкуство и криза

Тема на броя: Откупките
Диана Попова – Цени и откупки
Преди откупките – разговор с Аделина Филева
Владия Михайлова – Да колекционираш, означава да се грижиш
Стефан Стоянов – Музеите и пазарът на изкуството
Мартин Енглер – Музеят като машина за знание
Отговори на Министерството на културата

Идеи
Юзеф Тишнер – Християнската надежда
Клод Ажеж – Музиката зове към живот
Аян Хирси Али – Отказвам да съм жертва
Философията по време на холера

Дебати
Александър Леви – Записки от Странджа

Интервю
Хюсеин Мевсим – По мостовете на литературата и времето
Ешкол Нево – Пред кого се изповядвате?
Димитър Делчев – Играта като бижутерия

Книги 
Георги Каприев – Една концептуална биография: Цочо Бояджиев
Петър Бойков – Хрониката на Динеков
Момчил Методиев – По стъпките на една канонизация
Митко Новков – Космическо дете
Мартин Касабов – Магическият реализъм на Хуан Рулфо
Людмила Димова – Какво животът очаква от нас
Катя Атанасова – Да преживееш войната

Сцена
Анелия Янева – Две български пиеси в Народния театър
Яна Добрева – Учим се от страданието

Кино
Виолета Цветкова – Последният мохикан от забраненото кино
Деян Статулов – Киноадаптация
Екатерина Лимончева – Наздраве по датски

Музика
Иван Дреников – Свободата на изпълнителя

Фотография
Надежда Олег Ляхова – Неразгадаемата човешка природа

Под линия
Бойко Ламбовски – Брата Махмуд