Начало Галерия Колекцията Herbarium като Systema Artis
Галерия

Колекцията Herbarium като Systema Artis

Нора Голешевска
11.07.2024
305

За изложбата „В/Извън кутията“ в Центъра за съвременно изкуство и библиотека в Бургас 

Първата асоциация на заглавието „Хербариум“ на инициирания от Ирина Баткова художествен проект отпраща към появилите се през италианския Ренесанс колекции, уловили характерната за епохата среща на научната практика и визуалната култура, осъществена чрез систематизирането на различни по произход и разпространение ботанически видове. За основател на този вид изкуство е сочен ботаникът Лука Гини (1490–1556), професор в университетите в Болония и Пиза и автор на първата „колекция от изсушени екземпляри“ (horti sicci). За разлика от по-ранните хербарии, които представляват манускрипти с рисунки на растителни видове, предложената от Гини техника за сушене на растения позволява запазването на всички символи, полезни за тяхното идентифициране, за почти неограничено време. Самият латински термин herbarium е въведен през XVIII век, произхожда от думата herba, трева, и означава колекция от растения, „изсушени по правилата“, в името на науката. В зависимост от вида си хербаризирането може да бъде приложено към цвете, клон или цяло растение. Като синтез на научното значение на хербария се сочи афоризмът на Карл Линей „Хербарият превъзхожда всички изображения.“[1], завещан ни във Philosophia Botanica от 1751 г.

Кейт Ван Хутън

През 2020 г. с презумцията за подобен диахронен парагон Ирина Баткова начева своеобразна изследователска експедиция в света на съвременното изкуство, приема я като мисия в своя професионален път на куратор. В това дългосрочно начинание тя си поставя целта да осъществи проучване на творческата среда, пораждаща идеи в съвременните визуални изкуства. Така, в разгара на пандемията, когато публичните събития в сферата на изкуството са ограничени и срещата между публиката и изкуството – възпрепятствана, кураторката насочва своя поглед към самата среда, стояща в основата на творческия акт. За целта тя започва да кани артисти, чиято практика намира за важна в съвременната визуална култура, за да споделят образи, мисли, думи, емоции, спомени, обекти, свидетелстващи за техния творчески импулс към създаване на нови модели на възприятие. В този смисъл е важно да се подчертае, че специфичното в колекцията на „Хербариум“ е, че събира и изследва не художествени творби (готови артефакти), а следи, документиращи творческия акт в съвременното изкуство.

Подобно на ренесансовите хербарии проектът генерира колекция, чиято функция е научноизследователска, целите – образователни, а подборът на артефактите е извършен с ясна, предварително изведена методика, която по неочакван, но креативен начин съчетава погледите на природознанието, кураторската практика и визуалната антропология. Съгласно методиката на „Хербариум“, поканените от кураторката художници предлагат по още двама нови участници, с което развиват по хоризонтала идеята на проучването, установяват иманентни за проекта връзки в света на изкуството, надскачайки външни за творческия процес граници – национални, етнически, джендър и т.н.

Както при ренесансовите ботанически колекции, елементите на проекта формират база данни със свидетелства, хербаризирали творческия акт в съвременната култура. Подобен архив е ориентиран към аудитории от различни сфери: изследователи и ценители на изкуството, куратори и галеристи, студенти и педагози, изкушени от неконвенционални методи в изучаването и анализа на съвременното изкуство. В този смисъл гостуването на селекция от проекта „Хербариум“ в Центъра за съвременно изкуство в Бургас е логично продължение на вече осъществената експозиционна част от проекта, като логически следва неговия изначален замисъл. Експозицията в Бургас е озаглавена „В/Извън кутията“ и на практика е четвъртото от поредица представяния, които колекцията има от началото на съществуването си: в Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство (2021); в галерия „Мисията“ (2022) и в Градската художествена галерия „Борис Георгиев“ във Варна (2023).[2]

В кутии с размери 40х40х10 см или 20х40х10 см. са „хербаризирани“ избрани от артистите обекти – иманентни свидетелства за творческия импулс, движещ техните търсения. В допълнение към съдържанието на всяка кутия е приложено описание и звуков файл с гласа на артиста, а на сайта на проекта https://herbariumcollection.com/ на английски и български език е публикувана биографична информация за участниците.

Наред с това на всяка кутия в колекцията съответства видеопортрет от серията, в която режисьорката Милена Кънева документира разговорите на Ирина Баткова с художниците, проведени в техните ателиета. Лице в лице с кураторката артистите рефлектират върху параметрите и условията на своята творческата независимост в полето на съвременното изкуство и анализират аспекти от реализацията си на артистичната сцена.

Проектът оформя компендиум, описващ „царството на съвременното изкуство“, документирайки енергията на творци от различни поколения и географски ширини. На този етап колекцията съдържа 65 кутии на автори от Австрия, България, Испания, Италия, Китай, Нидерландия, Полша, САЩ, Турция, Финландия, Франция и Япония. Сред тях в плуралистичен режим се срещат знакови артисти от три различни континента и няколко генерации. Съобразно експозиционната логика в различните изложби са представени кутиите на Такесада Мацутани, Петер Цанев, Бистра Лешевалие, Бернднаут Смилде, Красимир Добрев и т.н.

Кадри от видеопортретите на Масимо Пулини (вляво) и Кирил Чолаков

Фокусирайки се върху същността на творческия акт в съвременността, структурата на визуалното изследване на Ирина Баткова отговаря по иновативен начин на важни методологически дилеми в съвременните изследвания на изкуството, които се стремят да преодолеят еволюционистичната (и европоцентрична) логика на националните канони в историографията на изкуството, основани на „твърди“ и идеологически натоварени понятия като „автор“ и „произведение на изкуството“. По такъв начин, подобно на предложената от Линей Systema Naturae, колекцията „Хербариум“ предлага система за класифициране в света на съвременната художествена образност, своеобразна нова Systema Artis.

В експозицията в Бургас са представени кутии на 32 артисти и 13 видеопортрета. Изложбата поставя специфичен акцент върху автори, работещи във Франция и Италия, които имат национален и културен произход, различен от своята творческа среда. Откриването се състоя на 8 юли т.г. на първия етаж на Центъра за съвременно изкуство и библиотека в Бургас, експозицията ще може да бъде разгледана до 15 септември. Финисажът на свой ред обещава специално събитие, в което ще вземат участие трима художници, представителни за италианската част от колекцията. Тогава с любезното съдействие на Италианския културен институт в Бургас ще гостуват Мойра Ричи, Масимо Пулини и Кирил Чолаков.

[1] Благодаря на Вероника Келбечева за предложения превод на афоризма Herbarium praestat omni icons от латински език.
[2] Филмът за експозицията на Herbarium в градска художествена галерия „Борис Георгиев“ във Варна през 2023 г. може да се види на следния линк:  https://www.youtube.com/watch?v=09HH3O_Jlng.

Нора Голешевска
11.07.2024

Още от автора