Начало Книги Годишни награди Конкурс на Портал Култура 2018
Годишни награди

Конкурс на Портал Култура 2018

Портал Култура
16.01.2018
9681
Снимка Стефан Джамбазов

Портал Култура обявява годишния си конкурс за проза и хуманитаристика.

Отличията са учредени през 2014 г. от Фондация „Комунитас” и предвиждат раздаването на годишни конкурсни награди в следните раздели:

– проза (сборник с разкази, повест, роман);

– хуманитаристика;

1. А също и на следните специални награди:

две специални награди (определят се от журито за цялостно творчество или за изключителен принос в областта на литературата и хуманитаристиката);

една специална награда за принос към гражданското общество (връчва се от Фондация „Комунитас” на личност, която с дейността си утвърждава принципите на морала и почтеността и по този начин променя българското общество).

В конкурса могат да участват само творби, публикувани в периода 1 януари – 31 декември 2017 г. Те трябва да са дело на съвременни български автори; да имат безспорни художествени достойнства и приносен характер за българската словесност, както и в отстояването на общочовешките и християнски ценности.

2. В двата конкурсни раздела се присъждат:

I награда (в размер на 5000 лв.)

II награда (в размер на 3000 лв.)

За да е валидно заявлението за участие в конкурса, до 31 март 2018 г. кандидатите трябва да предоставят безвъзмездно 2 екземпляра от предложените от тях книги, придружени от формуляр, който може да се изтегли от сайта на Фондация „Комунитас” – тук.

Предоставените екземпляри не се връщат, а се предоставят на книжния фонд за дарения на Фондация „Комунитас” в подкрепа на библиотеките в страната.

Адрес за изпращане по пощата на книгите и на формуляра за кандидатстване: София 1000, ул. „Неофит Рилски” 61, за годишните награди на Портал Култура.

Телефон за контакти: Портал Култура, 02/434 10 54.

3. Наградите се присъждат от жури в състав от 5 души – председател и четирима членове.

Председателят на журито е представител на учредителя – Фондация „Комунитас”. Членовете на журито декларират своята необвързаност и под никаква форма не могат да участват в конкурса. Заседанията на журито се свикват и ръководят от председателя.

4. Присъждането на наградата се извършва в два кръга. В първия кръг (до 30 юни) се определят номинациите, а във втория кръг (до 1 октомври) – „кратките номинации” (по 4 във всеки раздел). Имената на победителите в конкурса ще бъдат обявени на официална церемония на 1 ноември 2018 г., в Деня на Народните будители.

Журито се посочва ежегодно от „Фондация „Комунитас”. То заседава при кворум най-малко 2/3 от състава си и взема решения с 50% + 1 гласа, като участието на представителя на Фондация „Комунитас” е задължително.

Журито може и да не присъди награда в дадена категория, ако сметне, че няма достойна кандидатура.

Решението за наградите не подлежи на преразглеждане. След приключване на дейността си, журито предава подписания протокол за съхранение във Фондация „Комунитас”.

 

Портал Култура
16.01.2018

Още от автора