0
2997

Кръговрат от линии и цветове

Н. Бузов, „Кръговрат“, 2022 г.

Самостоятелната изложба на Николай Бузов може да се разгледа до 18 юни в една от залите на Съюза на българските художници

В една от залите на Съюза на българските художници на ул. „Шипка“ 6 е подредил самостоятелна изложба Николай Бузов. Художникът ни поднася избрана колекция от свои творби, която обхваща различни периоди от неговото творчество, както и една част от най-новите му платна, обединени под мотото „Кръговрат“. Произведенията са селектирани от автора и прецизно съчетани в една оригинална и филигранно наредена експозиция. „Кръговрат е мощното движение, което ни движи напред, но винаги ни връща в точката от която да започнем отначало“ – споделя той и съсредоточава  коцепцията си около символичното движение и динамиката на явленията. Когато се вгледаме внимателно в картините му, проследяваме посоката и тънката нишка на неговата мисъл, която ни повежда към момента на зараждане на формата, родена от хаоса, в търсене на подредба и баланс във Вселената.

Творческият импус и вдъхновението на художника са насочени към безкрайните пространства на образа, които навяват чувство за свобода и простор и съчетават в себе си неразгадаемата мистерия на безкрая.

Картините на Николай Бузов пресъздават света със завладяващото усещане за навлизане в нова неизследвана реалност, пространство и време. С изложбата „Кръговрат“ авторът ни въвлича в непрекъснатия процес на движение, изживяване и връщане към началото, трансформация, в която спиралата на времето ни повежда към илюзията на откривателството.

Последователен в своите търсения, с разпознаваем визуален език, художникът смело противопоставя обеми и живописни структури, играе с двуизмерното пространство, с възприятието за триизмерност, в непрестанен „опит да улови точния момент, в който формата се ражда от хаоса“.

Николай Бузов борави с диференцирани геометрични фигури, противопоставя различни живописни структури, части от вертикали и хоризонтали, при които цветните акценти, и категоричният контур създават необичаен свят, в който откриваме една изключителна сетивност от смисли и асоциации. В част от платната му имагинерният абсолют е поставен в центъра като знаков акцент или фрагментиран символ, заобиколен от визуално обусловен спектър от белези и знаци. В настоящата изложба художникът затвърждава своя „флирт с геометрията“ и пространствените форми, съществени в сътворяването на неговата реалност.

С прецизното владеене на колорита, в съчетаването и преливането на петна и мазки, подкрепени от многослойни фактурни наслагвания, Николай Бузов създава истинско и цялостно емоционално изживяване.