Начало Сцена Легендата Младен Киселов
Сцена

Легендата Младен Киселов

Портал Култура
19.03.2024
1642
Енекен Аксел с книгата за Младен Киселов

Англоезично издание за българския театрален режисьор и педагог имаше премиера в Талин

В Градския театър на Талин бе представена англоезичната книга „ЛЕГЕНДА. Българският театрален режисьор и педагог Младен Киселов“. Изданието е заслуга на Енекен Аксел, вдовицата на Младен Киселов. Книгата дава богата представа за големия режисьор, като се тръгва от неговото детство, следването му в НАТФИЗ, София, и ГИТИС (РАТИ), Москва, с ръководител на курса Анатолий Ефрос. Подчертана е голямата следа в живота на Младен Киселов, която оставя у него този забележителен човек и режисьор.

Книгата няма академични амбиции. Тя е калейдоскоп, който фиксира мигове от живота и творчеството на Младен Киселов в различни страни по света. Направен е опис на постановките на режисьора както в професионалните театри, така и учебните театри на НАТФИЗ, Йелския университет в Ню Хейвън, Кънетикът, Университета „Карнеги Мелън“ в Питсбърг и във Висшето театрално училище в Естония. Стотици и стотици са студентите, възпитаници на Младен Киселов, които и досега продължават делото на учителя си.

Творческият път на Младен Киселов е свързан с 11 страни по света, където той разкрива дарбата си не само на режисьор и педагог, а и на продуцент. Изключителната му енергия, способност да заразява с идеите си екипите и актьорите са част от неговия метод. Това е сред причините за успеха на неговите спектакли, високо адмириани от критика и публика, награждавани на национални и международни форуми.

Книгата включва интервюта на театрални критици от различни страни, в това число и от България. Съставителят е включил и материали от личния архив на режисьора, както и илюстрации, които допълват представата за делото му.

Сред акцентите в книгата е постановката на Младен Киселов на Радичковата пиеса „Опит за летене“ в Националния театър на България „Иван Вазов“, в Йелския репертоарен театър и в Московския художествен театър. Съществено място и в живота на Младен Киселов, и в книгата заема неговата работа в Университета „Карнеги Мелън“, в който той е професор от 1991 до 2008 г., като от 2002 г. е и ръководител на катедрата по режисура. Това е период и на интензивна работа и признание по сцените на САЩ и Канада.

След брака си през 2008 г. с естонската актриса Енекен Аксел режисьорът се премества в Талин. Става член на Естонския режисьорски съюз, започва да преподава във Висшата театрална школа и поставя както в Градския театър в Талин, така и в Театър „Ванемуне“ в Тарту.

Изложбата в Градския театър в Талин, посветена на режисьора

За няколко години в Естония Младен Киселов формира около себе си група съмишленици, заразени от неговия опит и енергия, и признанието скоро идва. Книгата прецизно документира този период от живота на Младен Киселов, като включва рецензии, интервюта и спомени на колеги и студенти, които говорят с голяма обич за учителя си. Материалите са подбрани от вдовицата на режисьора, която е била редом с него през целия този период.

Книгата вече е представена пред естонската публика, а организираната изложба в памет на режисьора е част от контекста, в който това се случва. На Международния ден на театъра, 27 март, във фоайето на Градския театър в Талин, сред експонатите отново ще се срещнат колеги и студенти на режисьора. Започва нова глава от бъдеща книга.

Портал Култура
19.03.2024

Още от автора