Нравствени съчинения

Откъс от „Забележителни дела и думи“ на Плутарх (изд. „Ерго“), преводът от старогръцки е на Петя Янева и Виолета Герджикова. Изданието слага началото на последователен цялостен превод на български език на „Нравствени съчинения“. Творчеството на Плутарх се е превърнало в своеобразна енциклопедия на елинската историческа и културна традиция.