0
685

Оставката на правителството е неизбежна

Правителството имаше шанс, но натисна детонатор, който ги взриви. Самоатентат с поразяваща сила или „внезапна смърт“, както се казва във футбола. В случая става дума за атака към собствената врата на управляващите. Оставката на кабинета „Орешарски“ е неизбежна.


Трябва ли да бъде даден шанс на кабинета „Орешарски“ да реши някои конкретни проблеми (социални, икономичеки и политически) или правителството трябва да подаде оставка незабавно?

Правителството имаше такъв шанс, но натисна детонатор, който ги взриви. Самоатентат с поразяваща сила или „внезапна смърт“, както се казва във футбола – голът, след който мачът свършва веднага – в случая става дума за атака към собствената врата на управляващите.

Аз мисля, че оставката на кабинета „Орешарски“ е неизбежна.

Кога според вас трябва да бъдат проведени следващите парламентарни избори?

Не по-късно от края на октомври 2013г.

Кой трябва да поеме властта след евентуалната оставка на кабинета „Орешарски“ – ново правителство на БСП и ДПС, кабинет с участието на ГЕРБ и БСП, излъчен от парламента кабинет със служебни функции, експертно правителство, назначено от президента…?

След оставката ще започне рулетка за нов мандат – може да има и нов кабинет в рамките на този парламент и той да продължи да работи, но този сценарий ми изглежда все по-невъзможен. В същото време моментални избори също не са изход – трябват консултации, за да се излезе от политическата криза. Просто решение няма.

Кога трябва да бъде разпуснато 42-то Народно събрание и кои са неотложните корекции в изборното законодателство, които трябва да бъдат приети преди провеждането на следващите парламентарни избори?

Минимумът от промени включва:

– възстановяване на преференцията в пропорционалните листи – с праг за отчитане на преференциите, който ще даде реална възможност за разместване на водачеството на листата;

– създаване на актуален регистър на избирателите;

– изработване на дефиниция за политическа реклама и задължение за ясно обозначаване на всяко платено съдържание в медиите. Да се гарантира безплатно време за отразяване на кампанията в обществените медии. В административно-наказателните разпоредби на Изборния кодекс да се предвиди и санкция за непубликуване от медиите на договорите им с политическите партии и кандидатите за отразяване на кампанията;

– методиката за определяне на изборния резултат да бъде част от Изборния кодекс;

– да се гарантира сигурността при отпечатване, съхранение и разпространяване на изборните книжа и бюлетини – да се създаде възможност наблюдателите да имат достъп до етапите на отпечатване, съхранение и разпространение на изборните книжа и бюлетините. Изборният кодекс да включи разпоредби, детайлизиращи реда и начина за съхранение и разпространение на изборните книжа, бюлетини и печати. Бюлетините и/или кочаните да имат серийни номера. В Изборния кодекс да се регламентира, че броят на получените от СИК бюлетини е с 10% над броя на избирателите в съответната секция. Да се регламентира начинът за определяне на броя на бюлетините, които се отпечатват за чужбина;

– промяна в изискването за брой подписи за издигане на независим кандидат за народен представител от Инициативен комитет. В Кодекса на добрите изборни практики на Венецианската комисия се препоръчва да не се изисква подкрепата на повече от 1 % от избирателите в съответния район;

– предоставяне на възможност всеки избирател да провери в кои подписки на партии, коалиции и кандидати фигурира чрез електронна проверка през сайта на ГД „ГРАО“( каквато има за проверка в избирателните списъци). Всеки лист от подписките да има поле, което да съдържа името и подписа на лицето, пред което гражданите са попълнили личните си данни и са положили подпис в списъка;

– Изборният кодекс да включи и процедурни правила за разглеждане на жалби и сигнали, свързани с неправилно прилагане на изборните правила, начина на протичане на предизборната кампания, отразяването на предизборната кампания в медиите. Да се въведат гаранции за задължително произнасяне от ЦИК по жалби и сигнали на граждани, наблюдатели, застъпници, както и  ясен регламент за водене на публичния регистър на жалбите и сигналите от изборната администрация;

– Всички решения на изборната администрация, които са определящи за произвеждането на изборите да подлежат на съдебен контрол.

Ще доведе ли незабавното обявяване на нови избори до автоматично връщане на ГЕРБ на власт?

Не мога да кажа. Протестът се подкрепя, разбира се, и от хора, които са гласували за ГЕРБ, но не искам да спекулирам дали те ще се върнат или не. За мен е ключово участието в протеста на хора със силно изразен демократичен възглед, които скандират срещу мафията и олигархичния модел, впримчил в своя захват цялата държава. Протестът дава шанс да осмислим поведението си като граждани и да търсим смисъл в мобилизиращо гражданско усилие с по-дългосрочен хоризонт.

Моето мнение е, че управлението на ГЕРБ изигра поразяваща роля върху функционирането на демократичните институции. Върхушката на ГЕРБ днес няма право на възмущение – те са част от проблема, не от решението.

Антоанета Цонева е председател на Управителния съвет на Института за развитие на публичната среда. От 2001 до 2004 г.  е първият омбудсман на Софийска община. Експерт в сферата на местното самоуправление, антикорупционните политики, гражданското участие в демократичния процес и изборния процес.