Начало Галерия Поетика на образа
Галерия

Поетика на образа

Портал Култура
23.09.2019
5795
фотограф Таня Върбева

„Поетика на образа“ е темата на тазгодишните Национални есенни изложби в Пловдив (1–30 септември 2019). Проф. Галина Лардева, която е куратор на събитието от 2013 г., обяснява своя избор, рамкиращ общото поле, в което се разполагат отделните авторови участия в Балабановата къща, къща Хиндлиян и „Мексиканско изкуство“:
„Поетиката отдавна е напуснала уютното си присъствие в сферата на изкуствата като рецептура на правенето. Изоставила е и широкия чадър на естетиката заради твърде ангажиращата и стесняваща яснота на нейните категории. Днес поетиката блуждае между различни инстанции, между медии и зони, които никога по-рано не са принадлежали на изкуството. Поетиката на образа се явява по необходимост във все по-трудни за дефиниране ситуации – явява се не като арбитражна или класификационна система, не като авторитетна норма, която да посочва как се държи произведението на изкуството в условия на пълна медийна несигурност, в нестихващата процесуалност на едно вавилонско стълпотворение на образите. Поетиката на образите днес може да се мисли като подвижна платформа за свързване и комуникация между визуалните провокации… Отдавна вече не произведенията „отиват“ при поетиката като инстанция и норма, а поетиката търси произведенията – без илюзията, че може да ги притежава и разполага в систематичните си проекции. В  условията на все по-трудно различаване на художественото поетиката изглежда персонална, преносима и конкретна…
Поетиката на образа засяга също наблюдателите – тя отдавна е и резултат от постиженията на зрителите, които разполагат видяното в хоризонта на своите очаквания и разбиране. В този смисъл поетиката на образа се съдържа в комуникацията между създатели и потребители на образи: „как е направен образът“ разговаря непосредствено с „как е разбран“, по какъв начин и по какви пътища е пренесен в „галериите на съзнанието“…“

В дълбоката зала на Балабановата къща е експресивната живопис на Динко Стоев. В сводестата зала са акварелните пейзажи и портрети на Димитър Воденичаров, а на първия етаж в Балабановата къща Стоян Куцев представя концептуална живопис. Кристина Вътова е дебютиращият автор в Есенните изложби, тя показва цикъл графики Leaf it as it is в двора на Балабановата къща. В двора на къща Хиндлиян са скулптурите на Николета Иванова от желязо и неръждаема стомана. Зара Александрова и Зоран Георгиев идват с общ проект – акварелни рисунки, обекти и една инсталация, в маазата и верандата на къща Хиндлиян. Керамичните съдове на Надя Текнеджиева са подредени в двора на къща „Мексиканско изкуство“, а в залата е фотоизложбата на Иглена Русева „Животински човеци“.

Много от художниците са и преподаватели, преобладават автори в началото на своя творчески път, силно е женското присъствие в Пловдив тази година, отделните изложби кореспондират находчиво помежду си в рамките на цялото. 

Портал Култура
23.09.2019

Още от автора