Начало Галерия За книгата „Романтикът Димитър Добрович“
Галерия

За книгата „Романтикът Димитър Добрович“

Право на отговор
12.12.2016
2617

Във връзка с текста на г-н Пламен Петров от 07 декември 2016 г. за книгата „Романтикът Димитър Добрович“ бихме искали да направим следното уточнение за читателите на Портал Култура:

Като завършил семестриално в Нов български университет и по покана на бъдещия му научен ръководител доц. д-р Ружа Маринска, на г-н Пламен Петров беше дадена възможност да участва в част от изследванията на екипа, направени по повод юбилейната 200-годишнина на художника. Впоследствие г-н Петров предпочете да напише самостоятелен текст за художника, издаден няколко седмици преди да излезе книгата „Романтикът Димитър Добрович“. По наше мнение неговият текст се базира частично на почерпена информация и хипотези, изказани пред г-н Петров по време на теренни проучвания в Гърция. Естествена е оценката на НБУ, че подобни практики са несъвместими с академичния дух. Беше коректно г-н Петров да информира читателите на Портал Култура за подобни конфликти. В сегашния му текст прозират страсти, на които не искаме да отговаряме. Читателите сами могат да се запознаят с книгата „Романтикът Димитър Добрович“ и да направят своите изводи за качествата й. Вече бяха публикувани две рецензии на специалисти – на чл.-кор. Иванка Гергова дн във в-к „Култура“, бр. 39 от 25 ноември 2016 г., и на доц. д-р Благовеста Иванова в Портал Култура от 15 ноември 2016 г.

Нашето желание е художественото наследство Димитър Добрович да не бъде помрачавано от безсмислени амбиции по повод 200-годишния му юбилей.

София, 8 декември 2016 г.

От екипа на Център „Българо-европейски културни диалози“

Право на отговор
12.12.2016