0
2450

Румен Скорчев. Юбилейна реконструкция на един творчески път

Из цикъла „Закуска на тревата“, 2010, маслени бои, платно, 130/130 см

Изложбата, посветена на 90 години от рождението на Румен Скорчев (20 септември–7 октомври 2022 г.), в галерия „Академия“ е маркер за стойността на артистичната памет. Експозицията представи образа на художника такъв, какъвто е „запечатан“ през десетилетията. Тя включваше живописни платна, графики, рисунки с пастел и молив, илюстрации.

Творецът Румен Скорчев (1932–2015) бе показан през призмата на свободата, експеримента и многообразието – три думи, които описват неговата артистична еволюция най-пълно. Винаги прям и безкомпромисен в позицията си, той „гради“ с увереност и постоянна динамика произведенията си.

Илюстрации към „Рубаят“ от Омар Хайям, 1986, гравюра на мед, 19.5/12.5 см

Акад. Скорчев е знаков автор в областта на графиката и илюстрацията. Поколения са израснали с оформените от него печатни издания. Рисунките му носят непосредствеността на творческия процес. Илюстрациите към приказките на братя Грим показват особена чувствителност към гротеската, ракурса и контраста, гравюрите към „Рубаят“ от Омар Хаям демонстрират виртуозно владеене на формата и интерес към детайла. В композициите с маслен пастел се загатва сблъсък между образа и средата чрез остри ракурси, гъвкави и екстатични линии, множество от асоциации.

В последните двадесет години от живота си Румен Скорчев е изкушен от трансформацията на цвета, от мащаба на живописното платно и от това да „изпитва“ границата на абстракцията. Живописните композиции отразяват „другото аз“ на художника. Те са ярки, екстатично необуздани, обобщени. Образите губят контур, за да очертаят свободна траектория от смислови препратки. В цикъла „Закуска на тревата“ Скорчев поставя проблема за диалога, за приемствеността между поколенията и границата между личното и глобалното. В мащабните пана съпоставката на абстрактна и разпознаваема форма се засилва от динамиката, звучния цвят и вариращата линия. Те показват афинитет към асоциацията, носят символи, отключват отминали епохи и всекидневни ситуации.

Чрез разнообразни произведения от различни творчески етапи изложбата в галерия „Академия“ потвърждава, че за Скорчев изкуството е изпитание, убежище и катарзис. Макар да е последвана верижно от други изложби, посветени на художника, тази експозиция остава мащабен проект, подкрепен и от печатно издание с автор Сузана Николова.

Илюстрации към книгата „Приказки“ от Братя Грим, 1984, кредов картон, 26.2/19.7 и 6.6 см

Румен Скорчев е роден на 7 октомври 1932 г. в Търговище. През 1957 г. завършва „Ландшафтна архитектура“ в Лесотехническия университет в София. През 1964 г. се дипломира в специалност „Илюстрация“ на Художествената академия при проф. Петър Чуховски и проф. Веселин Стайков. От началото на 70-те години участва във всички общи художествени изложби у нас, както и в международните биеналета във Флоренция, Краков, Биела и др. От 1977 г. ръководи ателие в специалността „Илюстрация и художествено оформление на книгата“ в НХА. От 2009 г. е академик
(действителен член на БАН). Румен Скорчев е илюстрирал над 200 книги по класически литературни произведения. Удостоен е с над 40 международни и национални награди. Негови творби са притежание на Националната галерия; СГХГ; Галерия Уфици, Флоренция; Галерия Албертина, Виена; Музея „Виктория и Алберт“, Лондон; Националната галерия във Вашингтон; Националната библиотека на Франция и др. Умира на 6 септември 2015 г. в София.