Начало Галерия Уроци в галерия „Дебют“
Галерия

Уроци в галерия „Дебют“

Даниела Чулова-Маркова
29.12.2018
9386
Галерия Дебют в Художествената гимназия в София

За тринадесети пореден път художниците от НУИИ „Илия Петров“ Ангеларий Димитров, Мария Налбантова, Цветомила Христова, Атанас Ташев, Динко Стоев, Донка Павлова, Стоян Куцев, Димитър Яранов, Добрил Андреев, Павлина Обретенова, Ваня Малакчиева, Петко Генов, Момчил Илиев, Рада Пилюшка и Зоран Мише се представят с обща експозиция в галерия „Дебют“. Куратор е Атанас Ташев.

Участниците са различни по възраст, светоглед и творческа еволюция. Тяхната реализация изпълва голяма част от спектъра на професията художник – от работата в областта на живописта, графиката, скулптурата, през изпълненията на монументални произведения, до изяви в областта на дизайна, плаката и оформлението на книгата.
Експозицията е камерна, но с много лица. Освен че показва образа на една общност отвътре, тя е и повод за комуникация между учители и ученици.
Творческият диалог е територия с неясни очертания и граници. Той никога не е еднопластов и еднопосочен – колкото по-динамичен, конструктивен и активен е, толкова по-плодотворен е като взаимодействие.
Избраното мото на експозицията „Художници създават художници“ съдържа априори идеята за приемственост. Приемственост обаче може да бъде проследена само при представянето на двете страни. В настоящата изложба акцентът е поставен върху възможността художниците на гимназията да отправят своеобразни „визуални уроци“ към своите възпитаници.

В пространството на галерията всеки автор поставя въпроси за обективното и субективното, за конкретното и абстрактното през призмата на личните си възгледи. Петко Генов – за пластиката и структурата на материята; Мария Налбантова – за единството на книгата и контакта образ – слово; Момчил Илиев – за синтеза и обобщението като визуално послание; Рада Пилюшка – за границата на разпознаваемото; Цветомила Христова – за хармонията в контекста на цвят, форма и въздействие; Ангеларий Димитров – за сблъсъка на реалностите и същността на контраста; Атанас Ташев – за конструкцията и колорита; Ваня Малакчиева – за статута на полутона и границата на ръкотворното и дигиталното; Донка Павлова – за визуалната транскрипция на асоциациите; Димитър Яранов – за надреалното, гротеската и иронията.

Предизвикателството е отправено. Важно е аудиторията да бъде заинтригувана, а контактът – осмислен. Пространството на галерия „Дебют“ се превръща в пресечна точка, която регистрира случващото се днес, без да може да предначертае бъдещето. Защото всеки диалог има нужда от време.

Изложбата „Художници създават художници“ продължава до 4 януари 2019 г. в галерия „Дебют“ в София.

Даниела Чулова-Маркова
29.12.2018

Свързани статии

Още от автора