ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО

Едно на теб – едно на мен

Непреводимостта на наименованията на наши водещи политически сили на светския език на Оксидента е ехо, долетяло до новото хилядолетие от дебрите на Балканите – и дори чак от ориенталските дебри долетяло.

Алцек Мишев, съчетано

Този текст беше създаден по повод изложбата на Алцек Мишев в галерия „Swimming Pool“, открита на 19 август 2019 г. Сравнително непознат в България, Мишев заслужава внимателен и разбиращ поглед върху сътвореното от него. Това е опит за запълване на тази празнина.

„Великият непознат“ (II)

През последното десетилетие от живота си Раковски се впуска да осъществи „най-трудния преход“ – от просвещение към революция. Откъдето и да се погледне, това е свръхзадачата на Българското възраждане.

Глас от голямата тишина

Това беше доста отдавна, но не чак толкова, защото ясно си спомням досадата от общия му вид, щом на петнадесетия ден стана ясно, че той няма да бъде нито снежнобял и нежен както майка си, нито ще носи мощността на баща си – напръскан с бяло и кафяво едър и темпераментен гълъб.

Наше и чуждо

Какъвто е суверенът, такъв е и неговият парламент, каза кратко и ясно Ивайло Нойзи Цветков в един от коментарите си около изборите и първите заседания на новия парламент. Нашият народ – такива, каквито сме – не може да има друг парламент, независимо дали го искаме, или не, дали го харесваме, или не.

Проблеми в новата политическа ситуация

За проблемите след 4 април бе писано много през изминалата седмица, но част от него ми се струва повърхностно, а друга – тенденциозно и даже манипулативно.

Меритокрация?

Дошъл ли е моментът, в който най-после управлението да поемат заслужилите, хората с изявени качества, тези, които получават властта, защото знаят как да я използват в служба на общественото благо? Дойде ли най-после денят на меритокрацията, за която сме чували и ни се струва единственото средство за просперитет?

На края на нещата

Поезията на Федя Филкова е свързана цялост: това не са отделни късове стихотворения, всяко само за себе си, всички те образуват единен корпус и в нейната последна книга тази специфика на писането ѝ се вижда по превъзходен начин.

„Великият непознат“ (1)

Навършващите се двеста години от неговото рождение са повод не само да си спомним за Раковски, но и да осъзнаем колко малко всъщност знаем за него. Неслучайно още през 30-те години на ХХ в. историкът Димитър Мишев го определя като „великия непознат“.

Буца сол

Понякога това, което се каниш да напишеш, седи вътре в теб и прилича на голяма буца сол. Трябват много дни, за да добие форма. Но тези дни ги няма, има я само нощта срещу сряда. Знаеш, че написаното ще си остане само една голяма буца сол. Но понеже е нощта срещу сряда, сядаш и го написваш…