ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО

Любомир Канов

B-17

Според моите ненаучни изчисления изглежда съм бил заченат точно по времето, когато Бил е бомбардирал моя роден град.

Алберт Бенбасат

Атанас Славов, Пеньо Пенев и другите

Повод да предложа този текст е една двойна деветдесетгодишнина – на Пеньо Пенев и на Атанас Славов, първата състояла се съвсем наскоро, втората предстояща. Защо, след като сякаш нищо не ги сближава?

Пешеходни размисли

Неговата единствена цел бе да съхрани чистотата на художественото си слово, да не позволи то да се превърне от авторска себеизява в обслужващ арсенал на една партийна доктрина.

Калта като творчество

Някога, дълги години преди смъртта му, го нарекох последния български енциклопедист. Днес, като препрочитам творбите му, откривам, че не съм сбъркал в оценката си.

Проф. Ал. Теодоров-Балан

Кирил и Методий

Мъчно ще се найдат в българската реч изрази, които да облачат такъв дълбок смисъл, както изразът „Кирил и Методий”. А в сегашни дни на ужасно раздробение на българския народ упованията ни трябва да бъдат насочени към спасителната мощ на българското слово и книга.

Добродушният сатирик

Колкото и страховит да беше комунистическият режим, веднъж осмян, той загуби демоничността си. Да превърнеш жестокостта в посмешище, е благородно дело. Тъкмо това правеше с фейлетоните си Димитър Инкьов.

Йохан Баптист Мец

За отношението между християните и евреите в Германия

Кой смее пред лицето на Аушвиц да нарече нашето християнство „истинската“ религия на страдалците, „истинската“ религия на преследваните, „истинската“ религия на прогонените?

Георги Тенев

Шедьовър за работническата класа, цензуриран от нейната партия

Още съм под въздействието на филма, който БНТ4 ни припомни. В събота вечерта беше „Понеделник сутрин“.

Веселин Вучков

Рилският игумен Калистрат и неговата Via Dolorosa (III)

Нека сега насочим внимание към протоколите от съдебните заседания с подсъдим игумена Калистрат.

Веселин Вучков

Рилският игумен Калистрат и неговата Via Dolorosa (II)

Репресиите срещу рилския игумен Калистрат са показателни, те разкриват всички средства и методи на държавната машина, насочена срещу инакомислещите.