ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО

Лаборант от хуманитарна гимназия?

Приоритет не означава да затриеш нещо, за сметка на друго. Подходът на МОН е сгрешен и даже насилен, показва немощ и липса на идеи.

Камен Рикев

Как се разговаря с жертва на имотната мафия

Антоанета Попова, преподавател на няколко поколения полонисти в Софийския университет, изящен преводач на поезия, е бездомна.

Крайната десница е тук, за да остане

Изборите бяха повратна точка, Европа обаче не се обърна. Тези избори успяха да удържат натиска на евроскептицизма, но същинският проблем остана: европесимизмът.

Румен Стоянов

Да знаем и да помним

Българските начертания са изначално плод на пречист християнски порив към Бога Творец на всичко видимо и невидимо. Има ли преди глаголицата азбука, започваща с Кръста Господен? Коя е тя? Къде е тя?

Отбрана и себеотбрана

Случаят, който ще обсъдя, илюстрира господството на конюнктурата над литературата. Едно господство, с което, както доскоро си въобразявахме, приключихме преди трийсетина години.

Мира Душкова

„Не се гаси туй, що не гасне“

За тридесети път ученици от Молдова отстояват своите знания в Републиканската олимпиада по български език и литература

Станимира Уидърз

„Турското робство“, Фуко и „душенараняващият ход“

Доколкото развенчаването на митове е не само неизбежно, но и нужно, деконструирането на важни за националната идентичност метафори трябва да се извършва с кадифени ръкавици.

Какво всъщност искат европейците?

Наблюдавайки кампанията за изборите, си припомних стиховете от една смешна книжка от детството си: „Лорд Роналд не каза нищо, изскочи от стаята, метна се върху коня си и препусна лудо във всички посоки“.

Ивайло Борисов

Възрожденските църковни певци

Едногласното църковно пеене е традиционно за българските земи, докато многогласното е сравнително ново, то е пренесено от Русия след Освобождението.

Любомир Канов

Поп-психология

Двама гениални теоретици, Карл Маркс и Зигмунд Фройд, се опитаха да обяснят – единият Човечеството, а другият – Човека, като функции на новооткрити от тях Закони. Не е ли ясно вече, че това не са звезди, а черни дупки?