ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО

Неочаквани аналогии

Забелязват се съществени прилики между латиноамериканските и българските популистки стратегии, учудваща степен на съвпадение при употребата на дискурсивни и мобилизационни техники.

Спете спокойно, творци

Срещу политик може да се каже всичко, срещу творец – нищо. Това не е нито нормално, нито полезно, нито справедливо.

Един дълъг път към Кавала

Началото и краят се сливат, щом историята идва насреща. Пътуваме към Кавала назад във времето, преди осемдесет години, когато на 4 март 1943 г. еврейската общност от този стар и красив град, перлата на Беломорието, е била „вдигната“ още преди разсъмване.

Стратегическото завръщане на Америка (I)

Потенциалът на президента Байдън в международната политика се разгърна в неговото лидерство по отношение на кремълската агресия в Украйна.

Войната на сричките

Не е на хубаво, когато един народ повярва, че в столицата дори кучетата лаят централно. Това се отнася за всяка област, включително и за граматиката.

Лев Толстой

Из „Опомнете се!“

Също като убиеца, който вече е започнал да умъртвява жертвата си и не може да спре, руският народ смята, че започването на войната е неопровержим аргумент в нейна полза. Войната е започнала, значи трябва да продължи.

„Адът – това са другите“

Като режисьор поставих пиесата през този сезон, както смятам, че самият Сартр би искал да бъде поставена – чисто, „бързо и жестоко“, без сантимент, без отвъдна опоетизация...

Мрак

Все още не мога да забравя думите на една приятелка на майка ми, произнесени преди повече от петдесет години.

Ернст Тугендхат

Времето за философстване изтече

Ернст Тугендхат, един от най-значимите философи на нашето съвремие, за своя жизнен път, за страха от смъртта и съвременните изследвания за мозъка.

Петър Стоянов и др.

Да не ескалира напрежението около честването на Гоце Делчев

Апел към гражданите и политиците на Република Северна Македония и Република България.