ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО

Тони Николов

Българското русофилство

Най-новата му приливна вълна, „евразийството”, е на път да подмокри и без това болнавата българска политика. Не минава ден, без да чуем, колко специални са историческите отношения между България и Русия, колко силна е зависимостта ни от Москва, колко малки и жалки сме ние.

Хенри Ноел Брейлсфърд

Македония: нейните народи и тяхното бъдеще

Книгата (издание на Институт „България – Македония”), от която предлагаме откъс, е дело на британския журналист Хенри Брейлсфърд. Публикувана във Великобритания през 1906 г., тя успява да формира и обогати обществения дебат за Македония и се превръща в задължително четиво за бъдещите учени.

Химикали

Има нещо жестоко в това, че точно селото с име Сотиря стана мястото, съсредоточило в себе си погледите. Погледи на люде, искрено покъртени от жестокостта, но и очите на хора, взрени като соколи в плячка. Аз си мисля, че няма как всеки един цивилизован човек да не скърби за случилото се в село Сотиря в средата на август.

Георги Флоровски

Владимир Соловьов и Данте

Вроденият стремеж към сплотеност с други народи е присъщ на цялата човешка история и се изразява различно: в склонност към всеобща монархия или в убедеността в естественото единство и общото начало на целия човешки род.

Деян Енев

Цитати

„Дядо владика Серафим, който целият беше любов и кротост, казваше, че проявите на нелюбов към ближния са много тежък грях, за който трябва дълбоко да се каем. Кои са те? Ето, например, осъждането..."

Георги Папакочев

„12+3“ и съдбата на журналистиката

Преди 30 години за първи път прозвучава сигналът на радиопредаването „12+3“. Това ни дава повод да си поговорим със създателите и първите водещи на предаването. С Георги Папакочев разговаря Митко Новков.

Михаил Неделчев

Романистката

„Може би това, което обединява романите ѝ, е централният женски персонаж с неизменно втренчените в него мъжки свят и мъжки поглед.“ Текст, посветен на Емилия Дворянова.

Иван Станков

Свободата е последната граница на човека

Човешкият живот представлява несвършваща и непрекъсваема употреба на свободата, с която сме дарени още по сътворение. Тя е последната обвивка на човека, една от нишките на нашето богоподобие.

Облик и обнажване  

Бурният месец януари отива към своя край и сега може да се направи една кратка и скромна равносметка на някои от ветровете и фронтовете, които направиха този месец така бурен. Но най-вече на последиците от бурята.

Стилиян Йотов

В Дания не всичко е гнило

През 1831 г. датското правителство взема мерки, които създават впечатление, че са успешни, защото холерата подминава страната. По това време Сьорен Киркерор е студент от една година...