ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО

Новините за Иван Ланджев

„Ти, непрестанна новина“, Иван Ланджев, изд. „Жанет 45“, редактори Иван Теофилов и Георги Господинов, художник Люба Халева.

Под привидната лекота на всекидневието

„Всеки ден крие в себе си друг“, Гаст Грьобер, изд. ICU, превод от немски Елена Димитрова, С., 2019 г.

Като ехо от кладенец

„Цената на златото“, „Завръщане“, „Досиетата“, Генчо Стоев, изд. „Рива“, съставител Деян Енев

Антония Велкова-Гайдаржиева

Георги Марков и модерната българска проза

Книгата на Цветелина Иванова е първото цялостно очертаване на поетиката на Г.-Марковия художествен свят, при това изградено като увлекателно повествование.

Призрачна история

„Примката на призрака“, Хенри Джеймс, изд. „Сиела“, 2019 г., превод от английски Иглика Василева

Дулсе Мария Кардозо

Всичко това е любов

Откъс от разказа „Тази обграждаща ни синева“, включен в сборника „Всичко това е любов” на португалската писателка Дулсе Мария Кардозо (изд. „Ерго“, превод от португалски Даринка Кирчева).

За невъзможността на изолирания остров

В „Тройната нишка” Васил Лазаров се опитва да възстанови загубената конфликтност в романа – от преодолените конфликти се ражда една по-цялостна и отговорна за себе си и за другия човешка личност.

Евелина Белчева

Книга за съдбата на Дора Конова

„Лора, Яворов и аз" – пълно издание на спомените на Дора Конова, издателство „Библиотека България”, София, 2019 г.

За цената на журналистиката

„Нищо друго освен истината. Избрани статии“, Анна Политковская, превод от руски Ангелина Александрова, издателство „Сиела“, 2019 г.

Портал Култура

Преобръщане на ролите

Гръцкият писател Макис Цитас гостува на Софийския литературен фестивал за деца в края на май. С него разговаря Здравка Михайлова.