ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО

Снежана Гарфънкъл

Инспекторът и мостът

Това би било добро заглавие за криминале, но макар книгата на Божидар Янев да е озаглавена иначе, в нея увлекателно и дискурсивно напрегнато се разказва една „криминална“ история.

Мария Костакева

Вагнер през призмата на постмодерната рецепция

Алекс Рос, „Светът след Вагнер. Един немски творец и неговото влияние върху модерното“, 2020 г.

Росица Чернокожева

Врявата между планктона и звездите

„Опашката“ е многопластов, полифоничен роман – утопичен, екзистенциален, философски, алигоричен, метафоричен, политически, любовен, с доза хумор… може да се продължи още.

Разпознаване в болката

„Писма до Ния, която не родих“, Димана Йорданова, редактор Елин Рахнев, издателство „Жанет 45“, 2020 г.

Ваня Майсторска

Роман за властта и свободата

„Опашката“, Захари Карабашлиев, издателство „Сиела“, 2021 г.

Радослав Чичев

Изричане на естеството

„Сега реката е преляла“ (Издателство за поезия ДА) е новата стихосбирка на Антоанета Николова. Книгата се занимава с вътрешното и външното и границите между тях.

Росица Чернокожева

Да изпееш любовта и мъката

Пристрастна съм към тристишията на Ибрахим Камбероглу. Те са като хайку. В три реда казват всичко. Събират цялото чувство, настроение, свят. Той смята всичко, до което се докосваме, за важно.

Портал Култура

Първа френска антология на българските символисти

В края на октомври 2020 г. в издателство „Soupirail“ в Нормандия излезе антологията „Des âmes vagabondes“ („Скитнически души“). Преводът и подборката е на Красимир Кавалджиев. Послесловът е на Йордан Ефтимов.

Десислава Неделчева

На Розмари ще й хареса

„Разказът на един музиковед“, Розмари Стателова, изд. „Рива“, 2020 г.

Добрин Тодоров

Ведра и мъдра анкета изповед

„Отгласи. Разговори с Цочо Бояджиев“, Цочо Бояджиев, Атанас Стаматов, изд. Фондация „Комунитас“, София, 2020 г.