ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО

Мария Костакева

Вагнер през призмата на постмодерната рецепция

Алекс Рос, „Светът след Вагнер. Един немски творец и неговото влияние върху модерното“, 2020 г.

Росица Чернокожева

Врявата между планктона и звездите

„Опашката“ е многопластов, полифоничен роман – утопичен, екзистенциален, философски, алигоричен, метафоричен, политически, любовен, с доза хумор… може да се продължи още.

Разпознаване в болката

„Писма до Ния, която не родих“, Димана Йорданова, редактор Елин Рахнев, издателство „Жанет 45“, 2020 г.

Ваня Майсторска

Роман за властта и свободата

„Опашката“, Захари Карабашлиев, издателство „Сиела“, 2021 г.

Радослав Чичев

Изричане на естеството

„Сега реката е преляла“ (Издателство за поезия ДА) е новата стихосбирка на Антоанета Николова. Книгата се занимава с вътрешното и външното и границите между тях.

Росица Чернокожева

Да изпееш любовта и мъката

Пристрастна съм към тристишията на Ибрахим Камбероглу. Те са като хайку. В три реда казват всичко. Събират цялото чувство, настроение, свят. Той смята всичко, до което се докосваме, за важно.

Портал Култура

Първа френска антология на българските символисти

В края на октомври 2020 г. в издателство „Soupirail“ в Нормандия излезе антологията „Des âmes vagabondes“ („Скитнически души“). Преводът и подборката е на Красимир Кавалджиев. Послесловът е на Йордан Ефтимов.

Десислава Неделчева

На Розмари ще й хареса

„Разказът на един музиковед“, Розмари Стателова, изд. „Рива“, 2020 г.

Добрин Тодоров

Ведра и мъдра анкета изповед

„Отгласи. Разговори с Цочо Бояджиев“, Цочо Бояджиев, Атанас Стаматов, изд. Фондация „Комунитас“, София, 2020 г.

Среща със себе си

Маргьорит Дюрас, „Материалният живот“, превод от френски Тодорка Минева, художник на корицата Софи Унг, издателство СОНМ, 2020 г.